Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

O-prisoverrækkelse og O-gruppens generalforsamling

I år ses vi online!

O-gruppen generalforsamling

Illustration: Karine Bjerregaard

Hvornår

25. februar 2021 16:00-18:00

Hvor

Online

Pris

--

Type

Prisoverrækkelse og Generalforsamling

O-gruppen inviterer til online overrækkelse af O-prisen og generalforsamling d. 25. februar kl .16.00 - 18.00.

Deltag og vær med til at gøre vores O-prisoverrækkelse så festlig som muligt - selvom vi denne gang må mødes online!

Der er adgang til vores arrangement fra kl. 15.45, og vi fortsætter med O-gruppens generalforsamling fra kl. 16.45 til kl. senest 18.00.

Ved tilmelding modtager man link til arrangementet. 

Så snart vi har mulighed for at arrangere et rigtigt fysisk møde, vil vi invitere til en mere festlig præsentation af dette års vinderprojekt. 

Dagsordenen til generalforsamling er i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 5. Budget og kontingentfastsættelse.
 6. I lige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer. I ulige år: Valg af næstformand og kasserer.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde m.m. i Dansk Journalistforbund.
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 10. Evt. andre valg.
 11. Eventuelt.