Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

O-gruppens generalforsamling

Organisationsgruppen afholder generalforsamling tirsdag den 22. februar kl. 17. Forud for generalforsamlingen uddeles O-prisen. Arrangementet begynder derfor kl. 16.30 og afsluttes med middag på restaurant.

Illustration: Karina Bjerregaard

Hvornår

22. februar 2022 16:30-21:30

Hvor

Mødelokale Lille Strand, Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København

Type

Møde

Kom og vær med til at præge O-gruppens fremtid, når vi afholder generalforsamling. Forud for generalforsamlingen uddeles O-prisen. Vi fejrer med bobler, snacks og efter generalforsamlingen spiser vi sammen. 

Dagsordenen er som følger: 
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 5. Budget og kontingentfastsættelse.
 6. I lige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer. I ulige år: Valg af næstformand og kasserer.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde m.m. i Dansk Journalistforbund.
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 10. Evt. andre valg.
 11. Eventuelt.