Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Er afholdt

O-gruppens generalforsamling

Afholdelse af generalforsamling og efterfølgende middag

O-gruppens generalforsamling

​​​​​​​ Illustration: Karina Bjerregaard

Hvornår

27. februar 2020 18:00-20:00

Hvor

Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 50, København K

Pris

Gratis

Type

O-gruppens generalforsamling

O-gruppen afholder generalforsamling d. 27. februar 2020 kl. 18.00 - 20.00.  Efterfølgende har vi fælles middag. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 5. Budget og kontingentfastsættelse.
 6. I lige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer. I ulige år: Valg af næstformand og kasserer.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde i Dansk Journalistforbund og Journalisternes Arbejdsløshedskasse, alternativt valg til Fagligt Forum.
 9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 10. Evt. andre valg.
 11. Eventuelt.

 

Alle er velkommen til generalforsamlingen, tilmelding sker af hensyn til fælles middag efterfølgende.

HUSK: Vi uddeler årets O-pris før generalforsamlingen kl. 17.00 - 18.00.