Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Opsigelse af offentlig ansatte

Som offentligt ansat skal du høres, inden du bliver bortvist, opsagt eller får en advarsel. Ifølge forvaltningsloven har din arbejdsgiver pligt til at høre dig, inden han eller hun træffer sin afgørelse.

Før din arbejdsgiver træffer en afgørelse om opsigelse eller bortvisning, skal han eller hun i en høring klart beskrive, hvilke forhold hos dig der lægges vægt på ved vurderingen.

Høringen giver dig mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser. Der kan eksempelvis være faktuelle forhold, som arbejdsgiver ikke har kendskab til, der kan ændre arbejdsgivers indstilling til den påtænkte afgørelse (opsigelse, bortvisning, advarsel etc.).

Skriftlig høring – uanset forhold

Høringen bør være skriftlig, og du skal have en frist til at komme med dine bemærkninger. Almindeligvis gives mindst en frist på to uger. I forbindelse med en bortvisning kan høringsfristen dog være mundtlig og meget kort.

Arbejdsgiver skal gennemføre høringen, uanset om opsigelsen er begrundet i dine egne forhold eller arbejdsgivers forhold. Først når høringen er gennemført, kan en opsigelse finde sted — hvis den fastholdes.

DJ anbefaler, at du altid giver et høringssvar af hensyn til en eventuel efterfølgende sag om opsigelsens saglighed.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk