Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ophavsstrategi

1. DJ skal sikre kendskab til ophavsret over for medlemmer

Medlemmerne skal have et større kendskab til den eksisterende ophavsretslovgivning. Målet er at øge forståelsen for, at ophavsrettens økonomiske og ideelle sider hænger uløseligt sammen, og at ophavsretten ikke virker indskrænkende i forhold til hverken informations- eller ytringsfriheden. Der skal være mere kommunikation til DJ’s tillidsvalgte og øvrige medlemmer om de enkelte elementer.

2. DJ skal markere ophavsrettens betydning i samfundet

DJ skal arbejde for at udbrede kendskabet til og skabe støtte blandt borgerne for, at ophavsretten medvirker til en mangfoldig og vedvarende produktion af stof til gavn for et kulturelt og mangfoldigt samfund. Det skal ske ved at øge forståelsen for, at kombinationen af de ideelle og økonomiske rettigheder er essentiel for produktion af nyt stof til aktualitet, information, kultur og underholdning. Forudsætningen for en gensidig forståelse mellem rettighedshavere og brugere er, at DJ arbejder aktivt for at sikre let adgang til stof igennem stadig hurtigere kanaler, herunder at ophavsretten også er et grundvilkår for en fortsat udvikling af indhold i online medierne.

3. DJ skal markere, at ophavsretten er vigtig for etik og troværdighed i medierne

Ophavsret er en forudsætning for troværdige medier og indhold af god kvalitet og høj etisk standard. Ophavsret er desuden med til at sikre et mangfoldigt udbud af stof og dermed af medier. DJ skal arbejde aktivt for at udbrede disse synspunkter i dialogen mellem brugere og rettighedshavere.

4. DJ skal vise, at ophavsretten er fleksibel, og at det er let at være lovlig

Med respekt for informationsfriheden og hensynet til bestemmelser om ophavsret skal der skabes størst mulig adgang til information – også på internettet og de sociale medier. DJ skal derfor medvirke til at vise, at ophavsretten netop ikke stiller sig hindrende i vejen for udbredelsen af information, hvor en aftale er bragt forskriftsmæssigt i orden. Det vil gøre det muligt at anvende medlemmernes ophavsretligt beskyttede stof på lovlig vis.

Dette skal ske ved, at DJ fortsætter arbejdet med at udbrede kendskabet til og forståelsen for videreudnyttelsesaftaler, som enten er indgået direkte med de enkelte medier eller igennem aftalelicenser via kollektive forvaltningsselskaber såsom foreningerne under Copydan. Målet er at opnå forståelse for, at det er let for den enkelte borger, virksomhed og institution at benytte medlemmernes materialer på lovlig vis.

5. DJ skal samarbejde om ophavsret

DJ skal sikre anerkendelse blandt medlemmer, politikere og brugere af, at ophavsret skal respekteres og at der skal ske betaling ved brug af beskyttet materiale. Det skal underbygges gennem påvirkningsarbejde i tæt samarbejde med andre rettighedsorganisationer såsom RettighedsAlliancen, Ophavsret Danmark og Forfatternes Task Force.

6. DJ skal medvirke til at udvikle nye typer af aftaler

DJ skal gå forrest og indgå aftaler med arbejdsgivere, internetudbydere, distributører, teleselskaber, sociale medier og andre, der ønsker at stille ophavsretligt beskyttet stof til rådighed for deres kunder eller brugere med henblik på at skabe nye typer af aftaler og forretningsmodeller i mediebranchen.

Dette skal tydeliggøre, at der skal være en balance mellem betaling til rettighedshaverne på DJ’s område og til udgiverne og producenterne. DJ skal desuden arbejde for, at distributører af ophavsretligt beskyttet materiale skal medvirke til at mindske ulovlig fildeling på nettet.

7. DJ skal sikre direkte værdi af ophavsret til rettighedshaverne

Ophavsretsvederlagene skal i videst muligt omfang udbetales direkte til de enkelte rettighedshavere og afspejle de faktiske brug. Det skal ske ved at forbedre de nuværende registreringssystemer.

8. DJ skal arbejde for ophavsret til kommunikationsfolk

Medlemmer på kommunikationsområdet og andre områder uden rettighedsaftaler skal sikres bedre adgang til vederlag for videreudnyttelse og det skal tydeliggøres, at alle der producerer indhold til medier, kan sikres et ophavsretligt vederlag. Dette skal ske ved, at der indarbejdes rettighedsbestemmelser i aftaler for alle medlemmer på kommunikationsområdet.

Opdateret på DJ’s delegeretmøde 2019