Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ophavsretlig beskyttelse

De fleste af DJ’s medlemmer skaber ophavsretligt beskyttede værker som led i deres daglige arbejde.

Beskyttede værker

Billeder, film og litterære tekster kan nyde ophavsretlig beskyttelse, hvis værkerne opfylder et krav om såkaldt værkshøjde. Kravene til værkshøjde varierer, afhængigt af hvilket værk der er tale om. Langt de fleste værker, som DJ's medlemmer skaber, opfylder kravene om værkshøjde. Det gælder også tekster og billeder, som bliver brugt til kommunikation.

Ophavsmanden til værket er den fysiske person, som eksempelvis har taget et fotografi, skrevet en artikel eller klippet en dokumentarfilm.

Ophavsmanden har en række rettigheder til værket. Disse rettigheder kan opdeles i to hovedgrupper, enerettighederne og de ideelle rettigheder.

Enerettighederne

Enerettighederne er ophavsmandens ret til at råde over værket ved:

  • eksemplarfremstilling (fx trykning af aviser, magasiner, fotografier)
  • tilgængeliggørelse for almenheden (fx udsendelse i tv og radio, offentliggørelse på internettet, offentlig visning af tv)

De ideelle rettigheder

De ideelle rettigheder består af

  • retten til at blive krediteret/navngivet
  • beskyttelsen mod, at værket bliver ændret eller anvendt på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmanden

Undtagelser

Der gælder dog visse undtagelser til den ophavsretlige beskyttelse. Du kan således i et begrænset omfang bruge andres værker uden ophavsmandens samtykke. Læs mere om brug af andres beskyttede værker.

Du kan læse mere i "Ophavsret for begyndere - En bog til ikke-jurister" af Morten Rosenmeier.

Ophavsretligt beskyttet

Ikke ophavsretligt beskyttet

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.