Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Om Cavlingprisen

Cavlingprisen uddeles hvert år til en journalist eller en gruppe af journalister i samarbejde, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det foregående år.

Cavling statuette

Jonas Pryner Andersen

Cavlingprisen gives til en journalist eller en gruppe af journalister i samarbejde, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det forgangne år. Cavlingprisen blev indstiftet 18. december 1944 i anledning af journalistforbundets 40 års dag og til minde om forbundets stifter, journalisten og forfatteren Henrik Cavling (1858-1933).

Henrik Cavling var fast medarbejder ved Politiken fra 1886, og under pseudonymet Ignotius blev han en meget læst reporter. Cavling er blandt andet kendt for at bringe nye emner ind i journalistikken, og han vakte for eksempel røre med skildringer fra fattigkvarterer. En lang årrække var han korrespondent i udlandet. Som hovedredaktør på Politiken skabte han i 1905 en ny form på bladet, der efterfølgende blev afgørende for hele den danske presse.

Cavlingprisen indstiftes i 1944
Til oprettelsen af Cavlingprisen bidrog Dansk Journalistforbund med 15.000 kr., Politiken gav 10.000 kr. og Berlingske Tidende 5.000 kr. Det er disse medier og pengesummer, der hvert år bidrager til uddelingen af den journalistiske hæderspris.

Vinderen af prisen modtager en pengepræmie på 25.000 kr. samt en bronzestatuette, der forestiller Henrik Cavling. Statuetten er designet af Jørgen Rode og vejer 2,2 kilo.

Komité udpeger vinderen
Vinderen af Cavlingprisen udvælges af en særlig komité, der vælges for tre år ad gangen og kan genvælges. Komiteen bliver udnævnt af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse efter forslag indstillet fra forbundets kredse. Komiteens arbejde foregår uafhængigt af Dansk Journalistforbund og hovedbestyrelsen.

Uddeling af prisen
Prisoverrækkelsen foregår ved en højtidelighed hver år i januar måned.
Udvælgelsen af årets vinder foregår ved, at der i første omgang nomineres et antal kandidater, der går videre mod den endelige udvælgelse af prismodtageren.
I oktober åbnes der for forslag til Cavlingprisen. Dette vil blive annonceret på DJ’s kanaler og i fagbladet Journalisten. Alle kanindstille forslag til modtagere af Cavlingprisen, så længe indstillingsvinduet er åben. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Cavling

Jonas Pryner Andersen Vinderkram

SE ALLE CAVLINGVINDERE

Cavlingprisen har været uddelt siden 1944.

 

Jonas Pryner

SÅDAN UDDELES CAVLINGPRISEN

Cavlingkomiteen har vedtaget nogle retningslinjer for proceduren omkring uddelingen af Cavlingprisen.

Jonas Pryner Andersen

CAVLINGKOMITEEN 

Medlemmer af Cavlingkomiteen udpeges af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.