Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Lov

Offentlighedslov

DJ’s fem forslag til forbedringer af offentlighedsloven:

1. Ministerbetjeningsreglen § 24 bør afskaffes

Ministerbetjeningsreglen giver en alt for bred og unuanceret mulighed for at afslå aktindsigt.
Man behøver blot at kunne formode, at ministeren på ét eller andet tidspunkt får behov for embedsværkets rådgivning om sagen.
Paragraffen bør afskaffes. Og selv uden § 24 vil en minister fortsat kunne have et fortroligt rum for politisk rådgivning i konkrete sager.

2. Folketingspolitikerreglen i § 27 bør afskaffes eller justeres

Folketingspolitikerreglen hindrer generelt aktindsigt i de dokumenter, der udveksles mellem en minister og de politikere, der forhandler om en konkret sag.
Denne paragraf bør skæres til og formuleres, så det udelukkende er de politisk-taktiske vurderinger, der er undtaget for aktindsigt. De faglige og faktiske oplysninger bør alle Folketingets politikere og offentligheden have mulighed for indsigt i.

3. Tidsfrister for aktindsigt skal overholdes. Overskridelser bør sanktioneres.

En anmodning om aktindsigt skal behandles inden 7 arbejdsdage.
Denne frist bliver meget sjældent overholdt. Journalister oplever ofte udsættelser af aktindsigt i både uger og måneder.
Det er imidlertid helt gratis at overtræde offentlighedsloven. DJ foreslår, at der indføres en bøde eller en anden form for sanktion til en myndighed, der overtræder tidsfristerne.

4. Arkiv-systemet skal moderniseres og digitaliseres

Det danske journaliserings- og arkivsystem er formentlig både forældet og for kompliceret.
I Norge, Sverige og Finland er der gennemført en lagt større grad af digitalisering.
Og i Sverige kan man ofte få aktindsigt samme dag, som man anmoder om den.
Der bør investeres i en modernisering og digitalisering af myndighedernes arkiver.

5. Offentligt ejede virksomheder: Der bør være en tilbagevendende vurdering af,
om et undtaget selskab skal fortsætte med at være undtaget.

Der er kun aktindsigt i 30 procent af de offentligt ejede virksomheder.
Det bør lovfæstes, at det med mellemrum skal vurderes på ny, om et selskab fortsat skal være undtaget fra retten til aktindsigt.

Mørklægning

DJ og offentlighedsloven

DJ søger at sætte præg på offentlighedens adgang til beslutninger og dokumenter i centraladministrationen.

Den nuværende offentlighedslov blev vedtaget i 2013 og har siden været meget kritiseret for at lukke ned for offentlighedens adgang til væsentlige dokumenter i ministerier og styrelser. DJ mener, at der er brug for en revision af loven og har derfor aktivt arbejdet for at samle bud på, hvordan loven kan ændres.

 

Per Folkver