Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Øvrige priser og legater

Her finder du en oversigt over journalistiske priser og legater, der ikke administreres af DJ.

Anders Bording Prisen

Anders Bording Prisen er Dansk Fagpresses hæderspris, som uddeles én gang årligt på Københavns Rådhus. Prisen er opkaldt efter Anders Christensen Bording, redaktør, journalist og bladudgiver på enevældens tid under Frederik III. I 1666 udgav han "Den Danske Mercurius", der anses for at være det første periodiske skrift i Danmark. Anders Bording Prisens symbol er en stålskulptur, tegnet af den afdøde arkitekt Leif Alring og udført af guldsmed Kim Buck. Alle medarbejdere ved blade i Dansk Fagpresse kan indsende motiverede forslag til prismodtager og modtagere af plakette. Prismodtageren skal være medlem af Dansk Fagpresse.

Bannerlegatet

Stiftet af parret Valborg og Kaj Banner, der var trofaste Politiken-læsere og tobakshandlere. Da de ikke længere selv havde brug for overskuddet fra deres tobakshandel på Frederiksberg, oprettede de Bannerlegatet til unge og lovende Politiken-journalister. Portionerne er på ca. 16.000 kroner og uddeles en gang om året af en bestyrelse, som vælges på medarbejderforeningens generalforsamling. I Valborg og Kaj Banners ånd går pengene til kolleger med efteruddannelsesønsker og behov, som ikke dækkes af andre tilbud.

Bermann & Rosenbergs Rejselegat

Bermann & Rosenbergs Rejselegat støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse. Vi yder støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet, hvor formålet med rejsen er uddannelse eller anden form for dygtiggørelse, inden for de nævnte områder. 

Dagspressens fond

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til uddannelse, videnskabeligt arbejde og studierejser inden for dansk dagspresse. Efter ansøgning uddeles legater af varierende størrelse i oktober/november. Ansøgningsfrist er 1. august. Ansøgninger stiles til: Pressens Hus, Skindergade 7, 1159 København K.

Dansk Rejseforsikrings rejselegat 

Legatet er på kr. 5.000,- og uddeles én gang om året i november måned første gang november 2019. Legatet kan søges af et bredt udsnit af danskere, der rejser udenlands. Læs mere om legatet og frister her.   

De Berlingske Journalisters Pris

Prisen uddeles hvert år på Ernst Henrich Berlings fødselsdag 22. marts. Prismodtageren belønnes med 15.000 kr. og en statuette af kunstneren Niels Peter Bruun Nielsen. Prisen gives for en fremragende indsats i den dansksprogede trykte presse.

Den Berlingske Fonds Journalistpris

Berlingske Journalistpris er en hæderspris, der ikke kan søges, men hvert år uddeles på Berlingskes fødselsdag 3. januar.

Den årlige TV-Oscar

Prisen uddeles én gang om året. Modtageren kan være enten producer, journalist, forfatter, en medvirkende eller i en anden professionel egenskab, der inden for det sidste år har skabt - eller medvirket til at skabe - en danskproduceret dokumentarfilm, reportage eller et andet faktuelt program (eller en serie af sådanne programmer), der har vakt betydelig opmærksomhed i brede kredse af befolkningen. 
Prisen, der er indstiftet af Billed-Bladet, er på 100.000 kr. samt en statuette af kunstneren Gerd Hiort Petersen.

Edvard-prisen

Prisen er opkaldt efter Edvard Brandes (1847-1931), en af Politikens grundlæggere. Prisen blev uddelt første gang i 1996 til - som chefredaktør Tøger Seidenfaden udtrykte det – ”multikunstneren, der formår at give sit stof profil og gennemslagskraft”. Det være sig inden for journalistik, fotografi eller bladtegning. Prisen er på 10.000 kroner og ledsages af en Pontus Kjerman-skulptur. Den uddeles på Edvard Brandes’ fødselsdag 21. oktober. 

FashionForest legatet

FashionForest legatet gives årligt til den eller de forskningspersoner eller den eller de studerende eller personer, som har brug for støtte og som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt eventuelt i arbejdsregi eller et praktikophold - eller begge ting i kombination.

Legatet udgøre 10.000 kr. og ansøges direkte hos FashionForest

Hørup-prisen

Prisen er opkaldt efter Politikens grundlægger Viggo Hørup (1841-1902) og blev uddelt første gang i 1992 til en skrivende medarbejder ved Politiken, der har gjort en særlig indsats i avisen i det forløbne år. Prisen er på 10.000 kr., og prisuddelingen foregår i Kongens Have i København ved Hørup-statuen 22. maj på Hørups fødselsdag. I 2001 var prisen på 15.000 kr. samt en jubilæumsplakette med Hørups billede på. I 2002 modtog hver prismodtager 5.000 kr. og jubilæumsplaketten.

Kantoni-legatet

Katoni-legatet støtter studier, ophold og arbejde inden for kulturområdet. Det uddeles årligt til en eller flere personer, der arbejder for at fremme kulturen i Danmark og på tværs af landegrænser. 

Legatet er på 10.000 kroner, og der ansøges direkte hos Katoni via deres hjemmeside 

Kryger-prisen

Kryger-prisen fra DR uddeles til en eller eventuelt flere radiomedarbejdere, der gennem deltagelse i udsendelsesvirksomhed har gjort en særlig indsats. Prisen er på 15.000 kr. og er opkaldt efter Christian Kryger, en af radioens pionerer udi radioreportagen. Kryger satte lyd på Danmark og danskerne. Han formåede at høre, se og videreformidle sociale strukturer igennem samtaler med såkaldt "almindelige mennesker".

Laust Jensen-Prisen

Laust Jensen-Prisen blev stiftet af Jyllands-Posten i 1994 og er en journalistisk hæderspris. Laust Jensen (1914 - 1996) var i mange år chefredaktør på Jyllands-Posten, og selv om en enkelt mand ikke kan tildeles æren for avisens succes, er det uomtvisteligt, at Laust Jensen med sin idérigdom og vitalitet var den igangsætter og det kernepunkt, hvorom Jyllands-Posten voksede sig stor og stærk. Prisen består af et rejselegat på op til 50.000 kr. samt en skulptur udført af billedhuggeren Hans Jørgen Nicolaisen.

Publicistprisen

Uddeles én gang årligt af Den Danske Publicistklub. Prisen er på 25.000 kr., som stilles til rådighed af Tuborgfondet.

Radioprisen

Årlig pris, der er oprettet i 2003, og som uddeles af arrangørerne bag Radio Days (Dansk Journalistforbund, Danmarks Radio samt KOMM - ”De kommercielle Lokalradio- og TV- stationers brancheorganisation”). Prisen går til en person, der har gjort en særlig indsats for radiomediet, og består af en statuette og 25.000 kr. 

SpadestiksPrisen

SpadestiksPrisen skal inspirere lokale og regionale medier til at øge produktionen af kvalitetsjournalistik, der går et spadestik dybere end standarden i den daglige nyhedsstrøm. SpadestiksPrisen uddeles hvert andet år på konferencen "Et spadestik Dybere". Denne to-dags konference henvender sig med cases og inspirerende oplæg til journalister, der kan eller gerne vil lære at grave. Prisen er finansieret af lokale og regionale virksomheder fra avis-, radio- og tv-verdenen. Prisen er på 100.000 kr.

Sten Baadsgaard-Prisen

Prisen er tænkt som en opmuntring til kvalitet og nyskabelse og gives derfor fortrinsvis til en, "der er på vej", og hvor ordene engagement, faglig kvalitet, tematisk relevans og originalitet kan tilknyttes. Prisen uddeles i november måned og er på 10.000 kr. Derudover får prismodtageren et messingkompas som symbol på, at den vindende produktion er lavet af mennesker, der er på vej, en ny generation, som bliver taget i betragtning.

Tuborgfondets Erhvervsjournalistiske pris

Tuborgfondets Erhvervsjournalistiske pris er midler, der stilles til rådighed for Danmarks Journalisthøjskole. Prisen kan ikke søges, men tildeles den bedste afsluttende eksamensopgave med et erhvervsjournalistisk emne på DJH. Det er ledelsen, der indstiller og motiverer valget ved det offentlige arrangement i forbindelse med eksamensafslutning. Prisen er på 10.000 kr. og skal anvendes til studierejse. 

Victor-prisen

Uddeles hvert år af Ekstra Bladet 18. februar på fhv. chefredaktør Victor Andreasens fødselsdag til en journalist, forfatter, fotograf eller tegner, hvis virke lever op til den kritiske journalist, som Ekstra Bladet står for i kraft af Victor Andraesens indsats som chefredaktør. Prisen er på 20.000 kr. og uddeles af en komité bestående af Ekstra Bladets chefredaktion samt formanden for Ekstra Bladets Medarbejderforening. 

Mikonomi.dk

Mikonomi.dk har oprettet et legat på 5.000 kr. til nordiske studerende, der skal på udveksling som en del af deres uddannelse.

Kender du til øvrige priser, legater eller hædersbevisninger?

Mangler vi nogle legater eller priser, som ikke er med på listen inden for medieverdenen, bedes du sende en mail til webmaster@journalistforbundet.dk med navn, formål (historie), pris-/legatstørrelse samt uddelingsperiode.

Sustainability scholarship

finduddannelse.dk Sustainability scholarship er et legat på 37.500 kr., som finduddannelsen.dk har valgt at oprettet, da de tror på, at det er studerende, der gennem deres studier og fremtidige jobs, kommer til at gøre verden grønnere. Legatet har til formål at dække en ansøgers studieafgifter for efterårssemestret 2021, f.eks. i fobindelse med et udvekslingsophold. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk