Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Øvrige priser og legater

Her finder du en oversigt over journalistiske priser og legater, der ikke administreres af DJ. Der findes mange andre legater til fx studieophold eller andre spændende formål, så vi vil anbefale at søge andre steder også, hvis du er på legatjagt.

Anders Bording Prisen

Anders Bording Prisen er Dansk Fagpresses hæderspris, som uddeles én gang årligt på Københavns Rådhus. Prisen er opkaldt efter Anders Christensen Bording, redaktør, journalist og bladudgiver på enevældens tid under Frederik III. I 1666 udgav han "Den Danske Mercurius", der anses for at være det første periodiske skrift i Danmark. Anders Bording Prisens symbol er en stålskulptur, tegnet af den afdøde arkitekt Leif Alring og udført af guldsmed Kim Buck. Alle medarbejdere ved blade i Dansk Fagpresse kan indsende motiverede forslag til prismodtager og modtagere af plakette. Prismodtageren skal være medlem af Dansk Fagpresse.

Bannerlegatet

Stiftet af parret Valborg og Kaj Banner, der var trofaste Politiken-læsere og tobakshandlere. Da de ikke længere selv havde brug for overskuddet fra deres tobakshandel på Frederiksberg, oprettede de Bannerlegatet til unge og lovende Politiken-journalister. Portionerne er på ca. 16.000 kr. og uddeles en gang om året af en bestyrelse, som vælges på medarbejderforeningens generalforsamling. I Valborg og Kaj Banners ånd går pengene til kolleger med efteruddannelsesønsker og behov, som ikke dækkes af andre tilbud.

Bermann & Rosenbergs Rejselegat

Hvert år 1. januar uddeles Bermann & Rosenbergs Rejselegat som støtte til dygtiggørelse på en udlandsrejse eller et udlandsophold, der har et konkret uddannelsesformål inden for forskning, sprog, kunst, kultur eller almen dannelse. Der ydes herunder også støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet. Legatet uddeles til enkeltpersoner, og der uddeles hvert år 5.000 kr. Læs mere om legatet og ansøg Bermann & Rosenbergs Rejselegat.

Dagspressens fond

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til uddannelse, videnskabeligt arbejde og studierejser inden for dansk dagspresse. Efter ansøgning uddeles legater af varierende størrelse i oktober/november. Ansøgningsfrist er 1. august. Ansøgninger stiles til: Pressens Hus, Skindergade 7, 1159 København K.

Dansk Rejseforsikrings rejselegat 

Legatet er på 5.000 kr. og uddeles én gang om året i november, første gang november 2019. Legatet kan søges af et bredt udsnit af danskere, der rejser udenlands. Læs mere om legatet og frister hos Dansk Rejseforsikring.

De Berlingske Journalisters Pris

Prisen uddeles hvert år på Ernst Henrich Berlings fødselsdag 22. marts. Prismodtageren belønnes med 15.000 kr. og en statuette af kunstneren Niels Peter Bruun Nielsen. Prisen gives for en fremragende indsats i den dansksprogede trykte presse.

Den Berlingske Fonds Journalistpris

Berlingske Journalistpris er en hæderspris, der ikke kan søges, men hvert år uddeles på Berlingskes fødselsdag 3. januar.

Den Gyldne Pen

Foreningen Danske Sportsjournalister uddeler hvert år Den Gyldne Pen til Årets Sportsjournalist. Titlen gives, efter indstilling fra medlemskredsen og efter afstemning i foreningens bestyrelse, til et eller flere medlemmer, som i det forudgående år har udmærket sig ved en opsigtsvækkende og betydende journalistisk indsats i ord eller billeder, og som gennem sin præstation har skabt respekt om dansk sportsjournalistik samt højnet branchens anseelse og troværdighed. Danske Sportsjournalister uddeler udover Den Gyldne Pen også fem specialpriser. Læs mere her.

Den årlige TV-Oscar

Prisen uddeles én gang om året. Modtageren kan være enten producer, journalist, forfatter, en medvirkende eller i en anden professionel egenskab, der inden for det sidste år har skabt - eller medvirket til at skabe - en danskproduceret dokumentarfilm, reportage eller et andet faktuelt program (eller en serie af sådanne programmer), der har vakt betydelig opmærksomhed i brede kredse af befolkningen. 
Prisen, der er indstiftet af Billed-Bladet, er på 100.000 kr. samt en statuette af kunstneren Gerd Hiort Petersen.

Edvard-prisen

Prisen er opkaldt efter Edvard Brandes (1847-1931), en af Politikens grundlæggere. Prisen blev uddelt første gang i 1996 til - som chefredaktør Tøger Seidenfaden udtrykte det – ”multikunstneren, der formår at give sit stof profil og gennemslagskraft”. Det være sig inden for journalistik, fotografi eller bladtegning. Prisen er på 10.000 kr. og ledsages af en Pontus Kjerman-skulptur. Den uddeles på Edvard Brandes’ fødselsdag 21. oktober. 

Hørup-prisen

Prisen er opkaldt efter Politikens grundlægger Viggo Hørup (1841-1902) og blev uddelt første gang i 1992 til en skrivende medarbejder ved Politiken, der har gjort en særlig indsats i avisen i det forløbne år. Prisen er på 10.000 kr., og prisuddelingen foregår i Kongens Have i København ved Hørup-statuen 22. maj på Hørups fødselsdag. I 2001 var prisen på 15.000 kr. samt en jubilæumsplakette med Hørups billede på. I 2002 modtog hver prismodtager 5.000 kr. og jubilæumsplaketten.

Hjælpefonden Journalistgården 

Fondens formål er at yde social støtte til danske medborgere, deres efterladte ægtefæller/ samboende og hjemmeboende mindreårige børn. Læs mere om, hvordan man søger her.

Kryger-prisen

Kryger-prisen fra DR uddeles til en eller eventuelt flere radiomedarbejdere, der gennem deltagelse i udsendelsesvirksomhed har gjort en særlig indsats. Prisen er på 15.000 kr. og er opkaldt efter Christian Kryger, en af radioens pionerer udi radioreportagen. Kryger satte lyd på Danmark og danskerne. Han formåede at høre, se og videreformidle sociale strukturer igennem samtaler med såkaldt "almindelige mennesker".

Kbh-kollegier.dk studielegat

Én gang om året uddeler Kbh-kollegier et legat på 2.000 kr. til en studerende på en videregående uddannelse (kunstnerisk-, universitets-, efteruddannelse). Legatet kan søges af et bredt udsnit af studerende, og kbh-kollegier.dk ønsker med legatet at støtte studerende, der søger midler til udgifter forbundet med uddannelse. Eksempelvis udvekslingsophold, studieafgift, studierejse eller lignende. Læs mere og ansøg om legatet her.

Laust Jensen-Prisen

Laust Jensen-Prisen blev stiftet af Jyllands-Posten i 1994 og er en journalistisk hæderspris. Laust Jensen (1914 - 1996) var i mange år chefredaktør på Jyllands-Posten, og selv om en enkelt mand ikke kan tildeles æren for avisens succes, er det uomtvisteligt, at Laust Jensen med sin idérigdom og vitalitet var den igangsætter og det kernepunkt, hvorom Jyllands-Posten voksede sig stor og stærk. Prisen består af et rejselegat på op til 50.000 kr. samt en skulptur udført af billedhuggeren Hans Jørgen Nicolaisen.

Publicistprisen

Uddeles én gang årligt af Den Danske Publicistklub. Prisen er på 25.000 kr., som stilles til rådighed af Tuborgfondet.

Radioprisen

Årlig pris, der er oprettet i 2003, og som uddeles af arrangørerne bag Radio Days (Dansk Journalistforbund, Danmarks Radio samt KOMM - ”De kommercielle Lokalradio- og TV- stationers brancheorganisation”). Prisen går til en person, der har gjort en særlig indsats for radiomediet, og består af en statuette og 25.000 kr. 

Simmel-prisen 

Simmel-prisen er indstiftet af Dansk Journalistforbunds Kreds 1 og uddeles en gang årligt til et medlem af kredsen, som har udmærket sig ved en særlig kollegial, kammeratlig eller faglig indsats til gavn for andre medlemmer. Prisen er indstiftet til minde om kredsens mangeårige formand René Simmel. Prismodtageren får overrakt et diplom og et gavekort til leje af en af Feriefondens ferieboliger i en uge. Læs mere om prisen her.

SpadestiksPrisen

SpadestiksPrisen skal inspirere lokale og regionale medier til at øge produktionen af kvalitetsjournalistik, der går et spadestik dybere end standarden i den daglige nyhedsstrøm. SpadestiksPrisen uddeles hvert andet år på konferencen "Et spadestik Dybere". Denne to-dags konference henvender sig med cases og inspirerende oplæg til journalister, der kan eller gerne vil lære at grave. Prisen er finansieret af lokale og regionale virksomheder fra avis-, radio- og tv-verdenen. Prisen er på 100.000 kr.

Sten Baadsgaard-Prisen

Prisen er tænkt som en opmuntring til kvalitet og nyskabelse og gives derfor fortrinsvis til en, "der er på vej", og hvor ordene engagement, faglig kvalitet, tematisk relevans og originalitet kan tilknyttes. Prisen uddeles i november og er på 10.000 kr. Derudover får prismodtageren et messingkompas som symbol på, at den vindende produktion er lavet af mennesker, der er på vej, en ny generation, som bliver taget i betragtning.

Timbuktu Prisen 

Timbuktu Prisen er til dig eller jer, der har et journalistisk projekt, der på en kritisk, undersøgende og nytænkende måde sætter fokus på globale udvikling eller global resursefordeling. Prisen uddeles en gang årligt og er på hele 100.000 kr., som skal bruges til at virkeliggøre dit eller jeres projekt. Priskomitéen prioriterer projekter, der gennem reportage og interview tager os ud i verden og giver nye indsigter. Ligesom der gerne må tænkes i at forbinde projektets emne til hverdagslivet i Danmark. 

Læs mere om pris, kriterier og tidligere vindere her: Timbuktu Prisen | Timbuktu Fonden 

Tuborgfondets Erhvervsjournalistiske pris

Tuborgfondets Erhvervsjournalistiske pris er midler, der stilles til rådighed for Danmarks Journalisthøjskole. Prisen kan ikke søges, men tildeles den bedste afsluttende eksamensopgave med et erhvervsjournalistisk emne på DJH. Det er ledelsen, der indstiller og motiverer valget ved det offentlige arrangement i forbindelse med eksamensafslutning. Prisen er på 10.000 kr. og skal anvendes til studierejse. 

Victor-prisen

Uddeles hvert år af Ekstra Bladet 18. februar på fhv. chefredaktør Victor Andreasens fødselsdag til en journalist, forfatter, fotograf eller tegner, hvis virke lever op til den kritiske journalist, som Ekstra Bladet står for i kraft af Victor Andraesens indsats som chefredaktør. Prisen er på 20.000 kr. og uddeles af en komité bestående af Ekstra Bladets chefredaktion samt formanden for Ekstra Bladets Medarbejderforening. 

Kender du til øvrige priser, legater eller hædersbevisninger?

Mangler vi nogle legater eller priser inden for medieverdenen på vores liste? Så er du meget velkommen til at sende en mail til DJ med navn, formål (historie), pris-/legatstørrelse samt uddelingsperiode.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk