Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vil du stemme for mere åbenhed i samfundet?

DJ og Transparency International præsenterer med Åbenhedsbarometret en mulighed for at vælge et parti, der helt konkret har arbejdet for at skabe mere åbenhed eller som fx i sit valgprogram har åbenhed som en prioritet.

Åbenhedsbarometret

Mikkel Inumineq

Det er helt afgørende for Dansk Journalistforbund, at offentlighedsloven bliver ændret, når valget er overstået. Vi har kæmpet hårdt for mere åbenhed i den offentlige administration i mange år, men selvom flere politikere fra store partier har lovet at ”kigge på” lempelser af offentlighedsloven, er det mest blevet ved snakken.

Derfor har DJ sammen med Transparency International, der arbejder for at bekæmpe korruption og lukkethed, undersøgt, hvad de forskellige opstillingsberettigede partier vil gøre for at sikre mere åbenhed i samfundet. Vi har kontaktet alle partier og spurgt, hvad de konkret vil gøre. For at komme på den rigtige side på Åbenhedsbarometret er det nemlig ikke nok, at politikerne siger, at de ønsker et mere åbent samfund, eller at de vil kigge på lovgivningen efter valget. Der skal konkret handling til som fx at have stillet forslag i Folketinget eller have mere åbenhed som en del af valgprogrammet.

Åbenhedsbarometret er dynamisk. Så partier, som føler sig uberettiget placeret i mørket, er meget velkomne til at forsøge at præsentere os for deres konkrete planer for meget mere åbenhed.

Aldrig 90 mandater for at ændre loven samtidig

Jesper Olsen er formand hos Transparency International Danmark. Han forklarer baggrunden for Åbenhedsbarometret således:

Vi går ud af en valgperiode, der mere end nogensinde har vist behovet for at få ændret offentlighedsloven. Når man spørger partierne, er der et klart flertal for at ændre den, der er bare ikke 90 mandater samtidig. Det lykkedes på magisk vis altid, at ønskerne stritter i alle retninger, og derfor kan der ikke samles flertal,” siger Jesper Olsen.

”Derfor har vi stillet spørgsmålene så konkret, at det ikke er nok med uforpligtende hensigtserklæringer. Hvis man vil være sikker på, at ens stemme ikke går til nye fire år med snak og ingen handling, så er her en god vejledning. Jeg vil gerne komme med en opfordring til de partier, der svarer lidt ukonkret, om at skifte side her i løbet af valgkampen, så vi kan have nye regler vedtaget og i kraft inden grundlovsdag næste år,” lyder opfordringen fra Jesper Olsen.

Også DJ-formand Tine Johansen slår fast, at det er konkret handling og ikke blot flotte ord, der rykker noget.

”Politikerne har haft mange år til at arbejde for mere åbenhed, og vi har gentagne gange fortalt dem, hvor vi ser problemerne med offentlighedsloven. Så at flere nu i valgkampen taler om, at de vil arbejde for mere åbenhed, klinger en anelse hult i mine ører. Men jeg har da et håb om, at politikere hos de partier, der ligger på den forkerte side af Åbenhedsbarometret, vil gøre en indsats for at overbevise os om, at de skal flyttes over i lyset. Og så vil vi selvfølgelig holde alle fast på deres løfter også efter valget,” siger hun.

Kommentarer