Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Vedtaget dagpengereform: Det bliver lettere at være selvstændig

Arbejdsgruppens dagpengeforslag er blevet godkendt uden de store ændringer, og der er blevet ”gjort op med de urimelige forskelle mellem lønmodtagere og selvstændige”, udtaler DJ-fomand Lars Werge.

Det er i hovedtræk fornuftige ændringer i dagpengesystemet, der er blevet vedtaget for freelancere og selvstændige. Selvom forslaget ikke er uden udfordringer og forringelser.

”Vi er i DJ og AJKS glade for, at der er kommet en endelig afklaring på det her område. Da arbejdsgruppen blev nedsat for knap to år siden, var vi en anelse bekymrede for, at projektet ville havne i en syltekrukke. Nu hvor dagpengelovgivningen harmoniseres, har vi fået en fornuftig ramme at rådgive alle vores medlemmer ud fra. Alle, uanset indkomsttype, får fremover et sikkerhedsnet i dagpengesystemet”, siger Lars Werge.

Det bliver nemmere at være kombinatør

En væsentlig ændring, der har stor betydning for DJ’s selvstændige medlemmer, er, at rettigheder og muligheder i dagpengesystemet fremover skal opnås på baggrund af objektive og registerbaserede oplysninger. Et medlem kan med det nye forslag godt have både virksomhed og lønmodtagerarbejde - og kombinere det og modtage dagpenge. Det er op til den enkelte, hvordan en konkret aktivitet kategoriseres.

Mediearbejdere vil kunne beholde udstyr

En anden betydningsfuld ændring er, at der bliver ændret på de strikse krav, der er i dag om, at en selvstændig skal afhænde alt udstyr for at kunne få ret til dagpenge. Med det nye forslag kan den selvstændige på flere nye måder dokumentere, at virksomheden er ophørt – uden at det betyder, at alle driftsmidler skal afhændes. Det har stor betydning for eksempelvis DJ’s medlemsgruppe af fotografer.

Ny såkaldt ’jobsøgningsperiode’ for selvstændige

I det netop vedtaget forslag er der også et par forringelser for de selvstændige, som DJ kun kan beklage. For når man er ophørt med sin virksomhed og har fået ret til dagpenge, indføres der, som noget nyt, en såkaldt ’jobsøgningsperiode’ på seks måneder. Det betyder, at der skal gå seks måneder før det igen er muligt at opstarte virksomhed ved siden af dagpengene.

Dagpengeperioden mere end halveres for selvstændige

Antallet af uger, man kan modtage dagpenge samtidig med selvstændig virksomhed, bliver ændret fra 78 uger til 30 uger. Samtidig bliver retten til de 30 uger summet med de 30 uger, som lønmodtagere kan modtage supplerende dagpenge i. Altså kan man samlet set, kun arbejde og modtage dagpenge i 30 uger. Altså mere end en halvering af den periode man i dag kan få dagpenge i.

”Vi har selvfølgelig forsøgt at påvirke det nye forslag i en positiv retning, og så gerne, at vi ikke stod overfor den her halvering af dagpengeperioden. Men vi må fortsætte vores rådgivning ud fra de nye rammer – og glæde os over, det bliver langt nemmere at kombinere selvstændig virksomhed og lønarbejde i fremtiden”, slutter Lars Werge.

Læs mere om dagpenge for freelancere/selvstændige hos AJKS

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.