Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Undersøgelse: Studerende tilbydes ulønnet arbejde indenfor eget fagområde

Ny DJ-undersøgelse viser, at studerende tilbydes ulønnet arbejde indenfor deres fag. Knap 44 procent takker ja, og størstedelen af dem udfører redaktionelt indhold.

Ulønnet arbejde

Michael Werge Hvilken type opgaver, løser du ulønnet?

43,7 procent af de studerende, der har svaret på undersøgelsen, har udført ulønnet studierelevant arbejde for en arbejdsgiver i løbet af studietiden. Blandt dem er 44,2 procent blevet tilbudt ulønnet studierelevant arbejde, og det er derfor kun 0,5 procent, der har takket nej.  

Blandt de 0,5 procent af deltagerne, der har svaret nej, udtrykker fritekstbesvarelserne blandt andet, at det er undergravende og forkert at arbejde gratis, at man ikke kan betale sine regninger med gode anbefalinger og at de ikke ønsker at ”blive spist af med en frokost og et par sko”, som der står i en af fritektsbesvarelserne. 

Efterspørgsel på redaktionelle opgaver 

Lidt over halvdelen svarer ja til, at arbejdet de udførte var enkeltstående opgaver – og derfor ikke en decideret ansættelse, imens 21,3 procent var løst tilknyttet og 23,3 procent i fast vagtskema. 

De ulønnede studiemedarbejdere er primært blevet brugt af arbejdsgiverne til at løse redaktionelle opgaver og generelt til at producere indhold på forskellige platforme. 62,4 procent har produceret redaktionelt indhold, hvor 31 procent har løst foto- og videoopgaver og 27,9 procent har lavet kommercielt indhold. 

Hvem producerer de ulønnede studiemedarbejdere så for? Det giver undersøgelsen ikke et entydigt billede af. For det første er arbejdet fordelt mellem en række af forskellige indholdsproducenter – dog med overvægt af ulønnede arbejdsopgaver for elektroniske medier, onlinemedier og kommunikationsafdelinger i private virksomheder. Men den største andel af deltagerne (29,7 procent) har sat deres kryds i ”andet” og har derfor udført arbejdet for en anden type af virksomheder end dem, det umiddelbart var muligt at krydse af. 

Langt de fleste fandt det ikke nødvendigt at søge rådgivning i forbindelse med at takke ja til at arbejde ulønnet – og kun 0,4 procent valgte at kontakte sin fagforening for råd og vejledning. 

Vanskeligere at få lønnet studierelevant arbejde 

De ulønnede opgaver eller stillinger har dog ikke afholdt de studerende for også at arbejde lønnet under studetiden, ifølge undersøgelsen. 56,4 procent har haft studierelevant lønnet arbejde, hvor 24 procent har arbejdet i jobs, der ikke har været relevant for deres pågældende studie. 

Det er tilsyneladende vanskeligere for de studerende at få et lønnet studierelevant arbejde, og kun 31,8 procent får løn for redaktionelt arbejde før endt uddannelse. Det er et fald på 30,6 procent i forhold til den samme type arbejde i den ulønnede kategori. 

Gratis webinar om lønforhandling

Er du i tvivl om, hvordan du skal forhandle en rimelig løn for dit studiejob, kan du få hjælp fra DJ's chefforhandler, Claus Iwersen, der holder webinar om lønforhandling for studiejob den 20. maj

Kommentarer