Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Udtalelse fra DJ’s hovedbestyrelse vedr. opsigelser og outsourcing Berlingske og BTMX

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse (HB) opfordrer til, at ledelsen på Berlingske og BTMX genovervejer beslutningerne, og herunder opgiver tanken om at outsource.

HB har på sit møde den 9. marts drøftet nedlæggelsen af 29 stillinger og outsourcingen af yderligere 32 stillinger på Berlingske og BTMX.

Tillidsfolkene på de to aviser forhandler i de her to dage intenst med deres ledelse om vilkårene for fratrædelser og overflytninger. HB anerkender, at ledelserne viser velvilje og interesse for at gennemføre processen i samarbejde med medarbejderne, og opfordrer ledelserne på Berlingske til at gøre det yderste for at mindske antallet af opsigelser – og give de opsagte og frivilligt fratrådte medarbejdere så gode vilkår som muligt på et særligt vanskeligt arbejdsmarked.

Stor skuffelse blandt HB's samlede medlemmer

Det til trods er et samlet HB meget skuffet over, at Berlingske og BTMX med opsigelserne af 29 medarbejdere endnu engang svækker eller helt fjerner egne produkter. En beslutning, der får betydning i forhold til kravet om at leve op til mediernes publicistiske og demokratiske rolle.

Dertil kommer, at det mindre bureau Wunderkind fremover skal producere siderne til husets udgivelser. Den ”fleksible arbejdskraft”, outsourcingen skal skabe, kan HB ikke forstå på anden måde end billigere arbejdskraft. Dertil kommer, at Berlingske og BTMX fremover meget let kan skille sig af med flere kolleger ved at skære i kontrakterne med Wunderkind.

Selvom det lovmæssigt er en mulighed, tager HB kraftigt afstand fra beslutningen, fordi den vil få afgørende dårlig indflydelse på arbejdsmiljøet for både de outsourcede og tilbageværende medarbejdere – og uvægerligt vil medføre et kvalitetstab.

Ødelæggelse af arbejdsglæde

I det daglige arbejde afføder en konstruktion med samproduktion i forskellige virksomheder regler og besværlige forretningsgange, som mindsker fleksibiliteten i arbejdet, og dermed ødelægger arbejdsglæden. Overholdelse af disse regler og arbejdsgange er vigtigt for at undgå, at konstruktionen i huset bliver til en egentlig omgåelse af DJ’s overenskomster.

At grupper af medarbejdere i et tæt samarbejde knokler for de samme produkter, men ansættes på væsentligt forskellige vilkår, er ødelæggende for arbejdsmiljøet og dermed også kritisk for produkterne. Derfor vil HB tage skridtet henimod, at overenskomsten på Wunderkind kommer til at leve op til krav og ønsker om lige vilkår for medarbejdere beskæftiget med den samme produktion.

HB opfordrer slutteligt til, at ledelsen på Berlingske og BTMX vil genoverveje deres beslutningerne – og herunder opgiver tanken om at outsource.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Finn Arne Hansen

fre, 03/16/2018 - 13:03

Det virker godt nok mærkværdigt, at hovedbestyrelsen vil blande sig i et privat firmas dispositioner. Og de ansatte på Wunderkind, der er DJ-medlemmer, må sidde med en meget underlig smag i munden.