Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Udtalelse fra DJ's delegeretmøde om lønstatistik

De delegerede ved Dansk Journalistforbunds delegeretmøde, forsamlet på Comwell i Kolding d. 28. og 29. april, udtaler:

Delegeretmødet pålægger hovedbestyrelsen at genoptage kollektiv indsamling af data til brug for den årlige lønstatistik efter principperne i den procedure, som blev benyttet frem til og med lønstatistikken for 2017.

Det fremgår af mange af DJs overenskomster, at arbejdsgiveren er forpligtet til at udlevere det nødvendige materiale til brug for lønstatistikken, og det fremgår af forbundets vedtægter § 14, at forbundet har mandat til at indsamle disse oplysninger. Ifølge udtalelser til Journalisten fra jurist og it-sikkerhedsspecialist hos Datatilsynet Allan Frank er netop dette grundlag nok til, at en fagforening kan indsamle lønoplysninger kollektivt og lave statistik af dem. (Jf. Journalisten.dk 26. april 2019).

Lønstatistikken er så vigtigt et redskab til at sikre, at der ikke sker en udhulning af lønniveauet indenfor Dansk Journalistforbunds dækningsområde, at der ikke må kunne stilles spørgsmålstegn ved dens troværdighed. Derfor skal lønstatistikken bygge på så valide data som muligt. Det kan kun sikres gennem en kollektiv indsamling af data hos den enkelte arbejdsgiver. Såfremt der på baggrund af GDPR-lovgivningen er behov for justeringer af den hidtil benyttede procedure, skal det ske i mindst muligt omfang.

For at styrke lønstatistikkens validitet opfordres hovedbestyrelsen desuden til at arbejde for at få indarbejdet arbejdsgiverens forpligtelse til at udlevere det nødvendige materiale til brug for lønstatistikken i overenskomster, der endnu ikke har en sådan bestemmelse.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.