Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Udtalelse fra DJ's delegeretmøde om arbejdsmarkedet

De delegerede ved Dansk Journalistforbunds delegeretmøde, forsamlet på Comwell i Kolding d. 28. og 29. april, udtaler:

Det er med stigende bekymring, vi noterer os udviklingen på det danske og internationale arbejdsmarked. På en række punkter sker der en glidning til ugunst for lønmodtagere, freelancere og selvstændige i disse år. Derfor

  • Udhulingen af dagpengenes dækningsgrad falder fortsat. Set i forhold til en gennemsnitlig DJindtægt på 42.000 kroner om måneden er dækningsgraden ved ledighed i dag langt under 50 procent, og den falder fortsat. Det må stoppe nu!
  • Det nyligt vedtagne opholdskrav, der fjerner retten til dagpenge, hvis en lønmodtager har været et vist antal år i udlandet, er med til at underminere den danske model og svækker opbakningen til akasserne. Opholdskravet diskriminerer medlemmer af danske a-kasser og skal fjernes.
  • I en tid, hvor flere og flere lønmodtagere bliver freelancere og selvstændige, er det på høje tid at revidere konkurrencelovgivningen. Den blokerer for rådgivning af selvstændige, og det øger individualiseringen på arbejdsmarkedet med mulige store konsekvenser for den enkelte
  • Opbakningen til de faglige organisationer skal udmøntes ved at genindføre fuldt skattefradrag for kontingentet til fagforeningen
  • Nedslidning er ikke et individuelt problem, men en kollektiv udfordring. Christiansborg skal derfor sørge for forbedret finansiering til arbejdsmiljøforebyggende tiltag og styrke de institutioner, der forsker i og arbejder med dette felt
  • Når pensionsalderen sættes op, vokser behovet for at ændre kulturen på arbejdsmarkedet overfor seniorer. Beskæftigelsesministeriet skal igangsætte en kampagne med det formål, at ældre lønmodtagere og freelancere får en forstærket placering på arbejdsmarkedet

Således vedtaget på delegeretmødet, Dansk Journalistforbund 2019

Kolding, 28.-29. april 2019

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.