Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Udtalelse fra DJ's delegeretmøde om åbenhed

De delegerede ved Dansk Journalistforbunds delegeretmøde, forsamlet på Comwell i Kolding d. 28. og 29. april, udtaler:

Dansk Journalistforbunds (DJ) delegeretmøde i Kolding 28.-29. april 2019 tager afstand fra, at regeringen har svigtet sine løfter i sit regeringsgrundlag om at mindske den mørklægning af indsigten i den interne og politiske beslutningsproces, der blev gennemført gennem offentlighedsloven af 2013.

DJ konstaterer, at der er et påtrængende behov for en gennemgribende sanering af loven, og at det især gælder 4 hovedområder:

 • Ministerbetjeningsreglen har levet helt op til alle negative forventninger om, at den ville blive brugt til at lukke af for offentlighedens mulighed for at følge med i, hvad der sker i den offentlige forvaltning.
  DJ kræver reglen fjernet fra loven.
 • Politikerreglen, der hemmeligholder dokumenter og oplysninger fra forhandlinger mellem ministre og folketingsmedlemmer, har som frygtet i meget stort omfang mørklagt kontakten mellem central­administrationen og de politikere, der skal kontrollere den.
  DJ kræver reglen fjernet fra loven.
 • Meroffentlighedsprincippet, der skulle fremme aktindsigt i dokumenter, der ikke er omfattet af tavshedspligt, er blevet til et mindreoffentlighedsprincip uden væsentlig betydning for offentlig­hedens indsigt.
  DJ kræver en tilbagevenden til principperne fra loven fra 1985 og i den forbindelse adgang for offentligheden til åbne postlister.
 • Svarfrister for aktindsigt er kun delvist kommet i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.
  DJ kræver, at det slås fast, at svarfristerne er maksimumsfrister, der skal overholdes.

Desuden er de offentligt ansattes ytringsfrihed kommet under pres gennem en justitsministeriel vejledning, der har skabt mere usikkerhed end klarhed om offentligt ansattes adgang til at slå alarm
over for problematisk administration.
DJ kræver vejledningen trukket tilbage og erstattet med en ny, der er udarbejdet i samarbejde med de ansattes repræsentanter.

Åbenhed er af afgørende betydning for borgernes tillid til den offentlige forvaltning, fordi det gør det muligt at kontrollere, at alt går rigtigt til, når forvaltningen undersøger og træffer beslutninger.

DJ opfordrer derfor de partier, der deltager i den kommende valgkamp, til at holde fokus på offentligheds­loven og de forringelser, den har betydet for den demokratiske proces.

DJ ser frem til, at der snarest efter nyvalget startes en lovrevision, der kan gendemokratisere åbenheden i Danmark.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.