Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Udtalelse fra delegeretmødet: Offentlighedsloven skal forbedres

DJ's delegeretmøde har vedtaget følgende udtalelse:

Udgangspunktet skal være åbenhed

Den eksisterende offentlighedslov har spillet fallit. Det blev påstået, at den ville give mere åbenhed, men den har gjort det modsatte.
Det presserende behov for at forbedre loven handler imidlertid ikke blot om at ændre nogle enkelte paragraffer. Det handler om principper:

Offentlighed i forvaltningen er, med Folketingets Ombudsmands ord, én af hjørne­stenene i det danske demokrati. ”Det er således et grundlæggende formål med offentlighedsloven at understøtte befolkningens informationsgrundlag og offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning, herunder mediernes formidling af information til offentligheden”,
skriver han videre i sin nylige beretning til Folketinget.

Dette grundlæggende formål lever den nuværende offentlighedslov ikke op til.

Dertil har loven for mange og for omfattende undtagelser fra retten til aktindsigt.

Derfor skal loven ændres. Ikke med kosmetiske justeringer uden reel betydning, men med mærkbare forbedringer af retten til indsigt:

Udgangspunktet for offentlighedsloven skal være åbenhed.
Journalister, forskere og alle andre skal som en selvfølge have indsigt i de faktuelle oplysninger og faglige vurderinger, som de politiske forslag og beslutninger bygger på.
Og tidsfristerne for aktindsigt skal overholdes. Når det er muligt i mange andre lande,
må det også være muligt i Danmark.

DJ opfordrer til, at offentlighedsloven snarest muligt bliver mærkbart forbedret.

Kommentarer