Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Udtalelse fra delegeretmødet: Dagpengesystemet trænger til en modernisering

DJ's delegeretmøde har søndag vedtaget at sende følgende udtalelse:

Dagpengesystemet trænger til en gennemgribende modernisering. Med A-kasserne har vi i Danmark skabt en helt unik forudsætning for et både fleksibelt og trygt arbejdsmarked.
Et arbejdsmarked, hvor der tages hensyn til arbejdsgivernes ønske om fleksibilitet og lønmodtagernes behov for tryghed.

Den danske flexicurity-model er misundt i mange andre lande. Ikke desto mindre er vi i disse år i fuld gang med at sætte modellen over styr. Det sker på to måder:

 • I takt med at arbejdsmarkedet udvikler sig, og flere og flere bliver freelancere, selv­stændige og kombinatører med forskellige indkomstkilder på et arbejdsmarked, der bliver mere og mere prekært, er dagpengesystemet blevet udfordret.
  Ved at gøre det langt enklere for disse grupper at blive berettigede til dagpenge, kan vi fremtidssikre dagpengesystemet. Der bør blandt andet lempes på tidsbegræns­ningen for supplerende dagpenge
  og på kravene til nedlukning af virksomheden.
 • Værdien af dagpengene bliver systematisk udhulet år for år. Den højeste sats er i øjeblikket 19.322 kroner om måneden, og det betyder, at det for flere og flere ikke længere er muligt at betale enhver sit, hvis man kommer på dagpenge.
  I forbindelse med covid19-pandemien og lønkompensationsordningerne så vi et enstemmigt Folketing fastslå, at 23.000 kroner om måneden nu er niveauet for at kunne klare sig.
  Det bør naturligvis også afspejle sig i dagpengesystemet
  .

Derfor opfordrer Dansk Journalistforbunds delegeretmøde hermed politikerne til at give dagpenge­systemet et serviceeftersyn. Målet skal være at fremtidssikre en solidarisk ordning, der er helt afgørende for det danske arbejdsmarked.

Kommentarer