Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Udtalelse: Et arbejdsmarked med plads til alle

Dansk Journalistforbunds delegeretmøde i Kolding 23. – 24. april understreger vigtigheden af et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. Læs udtalelsen her.

Der er tydelige tegn på, at Den Danske Model er kommet ud af balance. I Danmark oplever arbejdsgiverne en udstrakt fleksibilitet. Det er nemt at hyre og fyre, og i stigende grad anvendes løst tilknyttede, vikarer, freelancere og deltidsansatte på arbejdsmarkedet.

Men de mange, der imødekommer ønsket om fleksibilitet, mødes med meget lidt sikkerhed. Maskerne i sikkerhedsnettet er blevet meget større i løbet af få år. Det ses blandt andet af: 

  • Dagpengenes dækningsgrad er faldende – for et gennemsnitligt medlem af DJ er dækningen i dag 44 %
  • Dagpenges og overførselsindkomsters købekraft falder, sammenlignet med prisudviklingen i øvrigt
  • Muligheden for supplerende dagpenge er indskrænket
  • Dagpengeperioden er forkortet
  • Genoptjeningskravet er øget – dermed er det blevet mindre attraktivt at være medlem af en a-kasse

Det betyder helt grundlæggende, at balancen mellem flexibility og security har rykket sig. Dette medfører manglende tillid til Den Danske Model. 

DJ’s delegeretmøde 2017 understreger, at denne balance må genoprettes. Det skal den både for den enkeltes og for samfundets skyld – balancen mellem fleksibilitet og sikkerhed har givet et af verdens mest stabile arbejdsmarkeder.

Samtidig understreger vi, at arbejdsmarkedets rammer i øvrigt er under store forandringer i disse år. Her kræver vi, at lovgivningen følger med, således at der er overensstemmelse mellem lovgivningen og de ansættelsesformer, der vinder stigende indpas. 

Flere og flere bliver selvstændige, freelancere, honorarlønnede og iværksættere og mange kombinerer lønarbejde og selvstændig virksomhed. Men en stor del af lovgivningen er ikke indrettet på denne udvikling.

Det gælder blandt andet:

  • Ringe mulighed for optjening af dagpengeret som selvstændig eller som kombinatør
  • Ingen barselsfond for selvstændige
  • Konkurrencelovgivningen er ikke indrettet på vilkårene for freelanceres og selvstændiges ret til at organisere sig

Dansk Journalistforbunds delegeretmøde 2017 ønsker et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle – men hvor der også i lovgivning og rammevilkår gives plads til den sikkerhed, der er et grundlæggende element i Den Danske Model.

Kommentarer