Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Udpegning af ny næstformand i DJ

Torsdag den 29. august fra kl. 11 udpeger hovedbestyrelsen i DJ en ny næstformand. Følg med live her på siden og læs om, hvordan udpegningen sker rent formelt.

Procedure for udpegning af ny næstformand i DJ

I DJ’s vedtægter § 26 stk. 1 fremgår følgende:
”Hovedbestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand, hvis denne post bliver ledig.”
Der er ikke fastsat yderligere om proceduren for denne udpegning.

DJ's forretningsudvalg indstiller, at proceduren for udpegningen af ny næstformand sker på følgende måde:

Hovedbestyrelsen (HB) starter med at beslutte, hvilken procedure, der skal anvendes. Derefter går man i gang med selve udpegningen

Mødedirigenten spørger HB, hvem der kandiderer til næstformands­posten. Indtil videre har tre HB-medlemmer ifølge Journalisten meldt sig på banen som kandidater til næstformandsposten.

Hvis der er to eller flere HB-medlemmer, der kandiderer til næstformandsposten, får hver af de pågældende kandidater lejlighed til at holde et kort mundtligt oplæg på max. 3 minutter. Herefter vil de øvrige HB-medlemmer samt observatører (repræsentanter fra kredse, specialgrupper og specialforeninger i DJ) få mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne.

Afstemning

Herefter går HB videre til afstemning om kandidaterne.

Afstemningen er skriftlig og hemmelig.
Det indstilles, at der stemmes om de pågældende kandidater jævnfør DJ’s vedtægter § 25 stk. 7 om valg på delegeretmødet:
En kandidat skal vælges med absolut majoritet blandt de tilstedeværende HB-medlemmer. Det vil sige én mere end halvdelen af de tilstedeværende HB-medlemmer.

Hvis én af kandidaterne ikke får absolut majoritet (minimum 8 stemmer) ved den første afstemning, stemmes der mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer.
Den kandidat, der da får flest stemmer, er valgt til næstformand.

Stemmerne optælles af DJ’s direktør og HB’s sekretær under dirigentens opsyn.

Læs også: udmelding fra hovedbestyrelsen, efter formanden trak sig