Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

TV 2-medarbejdere sendes hjem med løn til august

Aflysningen af sommerens store begivenheder har revet tæppet væk under et stort antal freelancerne på TV 2. De timeansatte freelancere er med ny aftale sikret lønkompensation de kommende tre måneder. ”En solidarisk aftale”, siger formand i DJ Tine Johansen.

tv

PR

Sommerens sportsbegivenheder er lukket ned, og det har store konsekvenser for de fastansatte og de timeansatte medarbejdere på TV 2 Danmark, der har set deres arbejde forsvinde fra den ene dag til den anden. Nyhederne oplever også færre aktiviteter, dog langt fra så markant et fald i produktionen som på Sporten, men samlet set berører konsekvenserne af Coronavirussen cirka 660 ansatte og freelancere på TV 2 Danmark.

I sidste uge startede ledelse og tillidsrepræsentanter hos TV 2 derfor forhandlinger om håndteringen af det massive bortfald af arbejde for foreløbig maj, juni og juli, og de er nu klar med en endelig aftale.

”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det her er en usædvanlig aftale. Det er formentlig aldrig sket før i DJ, at vi har ændret på en overenskomst i en negativ retning. Men den her aftale er en solidarisk aftale, der tilgodeser en gruppe freelancere, som på grund af nedlukningen har mistet deres indtægtsgrundlag. Dem har vi nu sammen med TV 2’s ledelse og tillidsrepræsentanter sikret indkomst de kommende tre måneder”, siger formand i DJ Tine Johansen.

Aftalens indhold består i, at i alt 114 medarbejdere hjemsendes. Heraf 52 fastansatte (til 90 procent af den normale løn) og 62 timelønnede/freelancere (til 75 procent af deres gennemsnitsløn). De 25 er medarbejdere på Nyhederne - de 89 på Sporten.

"Lige nu er alt gået i stå på nogle stofområder, og derfor er der desværre ikke arbejde til de 114 TV2-kolleger sommeren over. Men det er glædeligt, at de er sikret en indtægt, indtil verden forhåbentlig er mere normaliseret", udtaler Tine Johansen.

TV 2’s ledelse gør med aftalen brug af regeringens hjælpepakke, hvor virksomhederne bliver kompenseret med 75 procent af lønudgiften, dog maksimalt 30.000 kr., hvis man undlader at opsige medarbejdere, men i stedet for sender dem hjem med pålæg om, at de med dags varsel skal kunne vende tilbage til arbejdet. Og ikke må udføre arbejde for arbejdspladsen eller andre i perioden.

Aftalen sikrer derudover, at freelancere i arbejde er garanteret mindst 80 procent af deres gennemsnitlige indtjening i første kvartal – uanset det antal timer, som de reelt kommer til at arbejde. Der udbetales også genetillæg i perioden. For fastansatte 90 procent af deres "normale" gener og for freelancere 75 procent.

Det koster det

Prisen for hele hjemsendelsesaktionen er 6,6 mio. kr., som TV 2 betaler 3,7 mio. kr., mens DJ via overenskomstmidler bidrager med 2,9 mio. kr. En aftale som DJ’s hovedbestyrelse godkendte onsdag den 8. april.

Indgrebet i DJ-overenskomsten betyder i hovedtræk, at:

  • De cirka 460 fastansatte på TV2 bidrager med tre uddannelsesdage (900.000 kr.)
  • Uddannelsespuljen reduceres med 1,25 mio. kr. for hele overenskomstperioden
  • Lønstigningen på 660 kr. pr. 1. april 2020 udsættes til 1. maj 2020
  • 52 fastansatte hjemsendes i maj-juli til 90 procent af den normale løn.

Aftalen er i dag onsdag den 15. april netop blevet enstemmigt godkendt.

Kommentarer