Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Tjek løngennemsnit og udvikling på dit område

DJ tilbyder alle medlemmer to unikke redskaber, der kan hjælpe den enkelte til både afklaring og forhandling, når det gælder løn. Med ”Find løngennemsnit” og ”Tjek din lønudvikling” tilbyder DJ den nødvendige indsigt forud for en forhandling – eller en prisopsætning.

Find løngennemsnittet inden for din stilling

”Find løngennemsnit” er et nødvendigt supplement til den officielle statistik, hvor du kun kan finde løngennemsnit for en stilling, målt på alle brancher i hele landet. Eller et løngennemsnit på en virksomhed, beregnet på alle stillinger på virksomheden.

Ifølge faglig konsulent Flemming Reinvard kommer du med en beregning af løngennemsnittet tættere på virkeligheden.

- Det er et ret unikt redskab, som kun DJ kan stille til rådighed for sine medlemmer. ”Find løngennemsnittet” er både en service til medlemmer, der søger en bestemt stilling på en bestemt virksomhed – og medlemmer, der gerne vil sammenligne deres løn med andre, der laver den samme type arbejde.

Følger din løn med tiden?

Plot din løn ind sammen med måned og år ved din ansættelse eller for seneste lønforhandling, og se nøgletallene for lønudviklingen i din stilling frem til seneste lønstatistik. ”Tjek din lønudvikling” er et redskab, der kan bruges af DJ-medlemmer til flere formål, fortæller Flemming Reinvard.

- Også denne er et unikt redskab. Den kan både anvendes til at se nøgletallene for lønudviklingen i din stilling frem til seneste lønstatistik. Og anvendes til noget helt andet, som mange medlemmer ringer ind og spørger om: ”Nu har jeg se seneste 4 år kun fået en lønforhøjelse på i alt 300 kr., og NU går jeg altså ind og banker i bordet for at få en anstændig regulering. Hvad kan jeg kræve?”

Den kan også bruges af freelanceren, der har faktureret en kunde den samme timeløn i tre år, og nu vil ”mande sig op” til at kræve honorarregulering, og derfor mangler nogle objektive og dokumenterbare argumenter for en rimelig regulering, siger Flemming Reinvard.

Statistikker for DJ-medlemmer i specifikke jobs

På Journalistforbundet.dk finder du andre special-statistikker inden for områderne:

  1. Privat kommunikationsarbejde - opdelt i brancher
  2. Offentligt kommunikationsarbejde, opdelt efter stat, regioner og kommuner
  3. Danmarks Radio, opdelt efter afdelinger og redaktioner
  4. Dimittend-statistik over nyuddannedes startlønninger fordelt på brancher, stillinger og uddannelse.

Læs også:

Lønforhandling for ansatte

Privatansatte tjener bedst i k-branchen

Startlønnen falder for første gang i otte år

Kommentarer