Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Tine Johansen: Jeg skal lede forbundet igennem en svær periode

Ny formand for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, beder om forståelse for, at der skal være fortrolighed omkring de juridiske aftaler, forbundet har indgået.

Tine Johansen

Flemming Leitorp

Opdateret kl. 11.55

Det har været tre hektiske døgn i Dansk Journalistforbund, og der er kommet mange reaktioner fra medlemmer, som gerne vil vide mere om sagens forløb. Formand, Tine Johansen, samler her op på nogle af medlemmernes spørgsmål.

Flere medlemmer har givet udtryk for både forvirring og undren over det her forløb. Hvad siger du til det?

”Jeg kan godt forstå, at medlemmerne er forvirrede og frustrerede og gerne vil have svar på deres spørgsmål vedrørende den indgåede fratrædelsesaftale med Øjvind Hesselager. Det ligger i det journalistiske DNA at søge svar. Men i denne sag bliver jeg dem svar skyldig. Der er tale om en lukket og fortrolig personalesag.”

Men netop det svar synes mange medlemmer er et udtryk for lukkethed. Er DJ for lukket om sagen?

”Der skal være størst mulig åbenhed i DJ, men der skal også være skyldig respekt for fortroligheden i en aftale i en personalesag. Vilkårene for en fratrædelsesaftale forhandles mellem to parter. I dette tilfælde redaktøren for Journalisten og DJ. Aftalens indhold er fortroligt, det er helt sædvanligt, og det håber jeg på forståelse for. Jeg kan godt forstå, at nogle medlemmer oplever det som lukkethed, når vi ikke kan give konkrete svar. Men vi kan ikke sige mere, end vi gør.”

Der har også været kritik af at forbundet er for tavst. Er det tilfældet?

”Jeg har givet mange interviews de seneste dage, men de svar, medlemmerne længes allermest efter at høre, kan jeg ikke give. Vi har også valgt i hovedbestyrelsen, at det er mig, der er talsmand, og ikke andre. Det er efter min mening ikke tavst. Det er sund fornuft. Det er mig, der er formand, og derfor er det mig, der er talsperson.”

Hvordan skal DJ komme videre herfra og genskabe tilliden hos medlemmerne?

”Jeg skal lede forbundet gennem en svær periode, ingen tvivl om det. Men det er en opgave, jeg tager på mig sammen med mine kolleger i hovedbestyrelsen. Vi skal hurtigst muligt tilbage til at have fokus på det, det hele handler om, nemlig medlemmerne. Der sker en masse på medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet i de her år, som DJ skal hjælpe medlemmerne med at navigere i. Og der sker en masse på den mediepolitiske front, vi skal påvirke og kvalificere. Sammen med resten af forbundet ser jeg derfor frem til at fortsætte mit arbejde på alle fronter for ordentlige arbejdsvilkår – nu blot som formand.”

Er DJ i krise?

”Sådan tror jeg godt, det kan se ud udefra lige nu. Men DJ’s medlemmer skal vide, at på trods af denne uro, som berører det øverste politiske niveau i organisationen, så fortsætter DJ’s ansatte som vanligt med at tage telefonen, svare på mails og løse deres opgaver for medlemmerne.

Jeg tror på, at vi med rapporterne om Fagenes fremtid, som kom i foråret, og med en ny hovedbestyrelse ved roret, har en klar fornemmelse af, hvad DJ’s vigtigste opgaver er. Det gælder i forhold til kompetenceudvikling, udviklingen på det fleksible arbejdsmarked og det at skabe en klar og tydelig identitet omkring de fag, DJ repræsenterer. Det arbejde skal vi i gang med efter sommerferien.”

Mange medlemmer har været i tvivl om, hvorvidt den nye redaktør får frihedsbrev eller ej. Står frihedsbrevet ved magt?

”Ja, absolut. Det har jeg slået fast mange gange. Jeg har stor tillid til, at en ny redaktør vil viderebringe den kritiske og uafhængige linje, som kendetegner Journalisten. Jeg vil faktisk gerne gå så langt som til at sige: Det forventer jeg og resten af hovedbestyrelsen, at den kommende nye redaktør vil have stort fokus på.”

Overtager du som formand de poster, som Lars Werge har påtaget sig indtil nu?

”DJ’s hovedbestyrelse vil så hurtigt, som det kan lade sig gøre, mødes og finde en ny næstformand. Derefter fordeler vi arbejdsopgaverne og de politiske poster imellem os.”

Hvad med valg af ny ansvarshavende redaktør på Journalisten?

”Med hensyn til ansættelsen af en ny ansvarshavende redaktør på Journalisten vil vi i hovedbestyrelsen sætte os sammen efter sommerferien og drøfte, hvilken profil vi ønsker, den kommende redaktør skal have. ”

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.