Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Strejke og lockout udsat i 14 dage

Forligsmand Mette Christensen har udsat de afgivne strejke- og lockoutvarsler på det offentlige område med staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) med 14 dage. DJ har varslet strejke til start tre dage senere end forhandlingsfællesskaberne.

Jakob Carlsen

Jakob Carlsen

Udsættelsen af konflikterne blev offentliggjort onsdag aften før påske. Lørdag forhandlede KL med de kommunale forhandlingsfællesskaber om arbejdstidsmodeller for lærerne. Det lykkedes ikke at opnå en aftale. Alt imens sad forhandlerne fra regionerne og staten og ventede i Forligsinstitutionen på, at de også skulle forhandle, men arbejdstidsspørgsmålet fyldte så meget, at der ikke blev tid til andet på de 14 timer. Lærernes arbejdstid er nu parkeret i de videre forhandlinger.

”Det er ret typisk i vanskelige forhandlinger, at de store knaster sendes til pause, mens parterne forsøger at løse andre problemer. Påskemandag fortsætter forhandlerne på det kommunale område derfor med at forhandle om løn. Her vil det formentlig primært handle om nye modeller for anvendelsen af reguleringsordningen, der sikrer de offentlige ansatte – uanset resultatet af deres egne forhandlinger – en garanti for, at de på sigt får mindst 80 procent af lønstigningerne på det private område,” forklarer forhandlingschef i DJ Claus Iwersen.

Forhandlingerne følges fra sidelinjen

DJ følger forhandlingerne fra sidelinjen. Forbundet har fravalgt et fuldgyldigt medlemskab i en af de store hovedorganisationer – og dermed også deres forhandlingsfællesskaber. Det kommer for eksempel til udtryk ved, at DJ’s overenskomster på det offentlige område først udløber ved udgangen af marts, mens alle andre overenskomster udløb en måned tidligere ved udgangen af februar.

”Planen var oprindeligt, at DJ’s overenskomster med KL, Danske Regioner og staten (red. Moderniseringsstyrelsen) skulle forhandles i marts, efter de store overenskomstområder under normale omstændigheder ville have været i hus. Det var de så ikke, og der blev varslet strejker og lockout på alle store overenskomstområder. Det mønster valgte DJ’s hovedbestyrelse at følge og varslede strejke få dage efter,” siger Claus Iwersen.

800 medlemmer på offentlige overenskomster

Efter DJ’s strejkevarsel modtog DJ tilsvarende lockout-varsler. Det betyder, at der for DJ nu er varslet strejke og lockout på (stort set) de samme arbejdspladser som for fagforeninger under hovedorganisationen Akademikerne (AC). KL og Danske Regioner aflyste herefter alle planlagte møder med DJ.

Moderniseringsstyrelsen har holdt et enkelt møde med DJ, og et nyt er planlagt til den 5. april 2018. Forligsinstitutionen er orienteret om strejke- og lockoutvarslerne på DJ’s overenskomster, men har endnu ikke indkaldt til forhandlingsmøder.

Cirka 800 medlemmer er ansat på DJ’s offentlige overenskomster. Dertil kommer 200-250 medlemmer, som er ansat på andre organisationers overenskomster – hovedsageligt HK. Den største del af DJ’s akademisk uddannede medlemmer er ansat på de fælles overenskomster for fagforeninger under AC, som eksempelvis Dansk Magisterforening og Djøf.

Sidstnævnte DJ-medlemmer er ikke omfattet af strejke og lockout. Kun medlemmer af de overenskomstbærende organisationer kan strejke eller blive lockoutet. Som DJ-medlem på en HK-overenskomst er man således ikke medlem af en overenskomstbærende organisation - og vil i givet fald skulle gå på arbejde under en konflikt.

Mulighed for dobbelt medlemskab

For at give den gruppe af medlemmer mulighed for at være omfattet af strejke og lockout, har DJ åbnet for et dobbelt medlemskab. Det betyder, at et DJ-medlem omkostningsfrit kan melde sig ind i den overenskomstærende organisation. Medlemmet bevarer sine fulde rettigheder i DJ, men bliver som medlem af den overenskomstbærende organisation omfattet af konflikten.

Læs mere om et dobbelt medlemskab i DJ’s konfliktguide, der også giver svar på mange andre spørgsmål vedrørende en eventuel konflikt.

Få også et grundigt overblik over forløbet på Journalisten.dk

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.