Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Stigende udgifter medfører besparelser i DJ og på Fagbladet Journalisten

DJ’s hovedbestyrelse har måttet vedtage en række besparelser for både 2023, 2024 og 2025, da udgifter og indtægter ikke hænger sammen. Det medfører blandt andet, at Journalisten skal spare 750.000 kr. om året fra 2024.

Dansk Journalistforbund

Rikke Ahm

DJ’s medlemstal har ligget konstant på cirka 18.000 i flere år, og dermed stiger indtægterne ikke i samme grad som udgifterne oven på rekordhøj inflation. Det har tvunget DJ’s hovedbestyrelse til at finde besparelser i budgetterne for de kommende år. Konsekvenserne bliver, at DJ’s konference for fagligt aktive, Fagligt Stævne, fra 2023 kun afholdes hvert andet år, at Fagfestival-budgettet bliver reduceret med 300.000 i 2024, og at chefredaktøren for Fagbladet Journalisten er blevet pålagt at finde en besparelse på 750.000 kr. årligt fra 2024. Som DJ-medlemmer måske allerede har bemærket, er der desuden besluttet at ændre kontingentopkrævningen fra månedlig til kvartalsvis. Det giver en besparelse på over 500.000 om året.

Sammenlagt løber besparelserne op i tæt på 4,5 mio. kr. fordelt på de tre år.

Ærgerlig formand

DJ-formand Tine Johansen er selvfølgelig ærgerlig over at være tvunget ud i besparelser:

”Når vi kigger på tallene for de kommende år, kan vi se, at udgifter og indtægter simpelthen ikke hænger sammen. Og så er den ansvarlige beslutning at kigge på, hvordan vi kan skære i udgifterne. Det har vi forsøgt at gøre på en måde, så medlemmerne mærker det så lidt som muligt,” siger hun.

Selv med de planlagte besparelser ser DJ ind i nogle år med forventede underskud.

”Vi har i DJ generelt en stærk økonomi og kan godt tåle at have underskud, men vi har vurderet, at underskuddene var større de næste år, end vi som hovedbestyrelse kunne acceptere. Derfor har vi reduceret udgifterne. Næste skridt er så at kigge på, hvordan vi kan få flere medlemmer, så indtægterne kommer til at stige, men det er typisk en indsats, som er langvarig og uforudsigelig, så det kan vi ikke hænge vores budgetter op på allerede inden for de kommende år,” siger Tine Johansen.

Budgetterne for 2023, 2024 og 2025 bliver fremlagt på DJ’s delegeretmøde i Kolding 23.-24. april.

Kommentarer