Gå til hovedindhold
Bliv medlem

"Som ledere har vi en stor opgave i at udvikle os til den nye virkelighed"

Svarene er fra Pia Gede Nielsen, forperson i Ledere i DJ

Betragtninger om kunstig intelligens set fra et ledelsesperspektiv 

Det er fantastisk at se den eksplosive udvikling inden for kunstig intelligens. Som ledere spiller vi en afgørende rolle i at integrere den nye teknologi i vores organisationer og medarbejderstab, så vi opnår det optimale samspil mellem mennesker og teknologi.   

Jeg tror, at kunstig intelligens vil få stor betydning for vores ledelsesfaglighed og arbejdsliv. Vi er nødt til at hæve blikket fra vores egne udfordringer her og nu og prøve at forstå, hvad der sker på et overordnet plan. Ifølge professor Alf Rehn fra Syddansk Universitet kan kunstig intelligens sagtens overtage ledelsesopgaver, og meget mellemlederarbejde kan allerede nu gøres mere effektivt med AI-værktøjer. Som ledere har vi derfor en stor opgave i at udvikle os, så vi kan bidrage med god ledelse i denne nye virkelighed.  

Kunstig intelligens betydning for mine medlemmers faglighed og arbejdsliv 

Personligt bruger jeg kunstig intelligens til at optimere vores rekrutteringsprocesser ved at lade AI scanne og vurdere ansøgeres cv'er og til hjælp med at skrive nye ansøgninger for kunder, hvilket hjælper mig med at identificere eventuelle udfordringer og tage handling på dem tidligt. Derudover bruger jeg AI til at analysere store mængder data og få indsigt, og ikke en uvæsentligt – så hjælper AI mig med at optimere mine tekster og rette korrektur. Alt dette hjælper mig med at træffe bedre beslutninger, turde noget mere og optimere min performance. AI er ved min onlineside hele tiden nu.  

Jeg tror, at kunstig intelligens vil spille en stadig større rolle i vores arbejdsliv i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi som ledere omfavner teknologierne og ser mulighederne i at integrere kunstig intelligens i vores arbejdsprocesser. Samtidig er det vigtigt, at vi fortsætter med at lære og udvikle os, så vi kan udnytte teknologiens potentiale fuldt ud. Jeg har sat mig for at øve mig lidt hver dag, da selv små skridt dagligt kan gøre en stor forskel, når det kommer til at tilpasse os og udnytte de nye muligheder, som kunstig intelligens bringer med sig. Et opmærksomheds punkt her for leder er at tage ansvar for overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Ved behandling af persondata skal vi sikre overholdelse af de persondataretlige regler og principper, heriblandt princippet om at behandling af personoplysninger skal være lovlig, rimelig og gennemsigtig. Privacy by design bør tænkes ind.  

Udover de strenge juridiske krav, må det desuden forventes, at etik, herunder dataetik, vil blive et væsentligt og selvstændigt parameter i fremtiden. Som vi skal kende og forholde os til.
Hvis en AI fejler eller begår en fejlbeslutning, er det stadig menneskene, der bærer ansvaret. Derfor er det vigtigt at udvikle et etisk rammeværk for AI, der sikrer, at teknologien bruges på en ansvarlig måde, der tager hensyn til menneskerettigheder og andre etiske overvejelser. Der er meget at følge med i og deltage i udviklingen af.  

Medlemmernes og DJ’s muligheder for at forberede sig til udviklingen 

Medlemmerne og jeg selv kan forberede os på udviklingen ved at være nysgerrige og åbne over for at lære om kunstig intelligens og dens anvendelsesmuligheder inden for vores specifikke fagområde. Vi kan undersøge, hvilke kurser, workshops eller ressourcer der findes inden for AI, og tage initiativ til at opbygge viden og færdigheder på området. Jeg deltager selv i et flere webinarer om det emne. Derudover kan vi være proaktive i debatter og netværk, der fokuserer på teknologiens indvirkning på vores branche.  

Dansk Journalistforbund (DJ) kan støtte medlemmerne ved at tilbyde kurser og workshops om kunstig intelligens og dets indvirkning på journalistik og mediebranchen. Det gør DJ også allerede, og det er super godt. DJ kan også facilitere netværk, hvor medlemmer kan dele viden og erfaringer om, hvordan de kan integrere kunstig intelligens i deres journalistiske og kommunikative arbejde. Endvidere kan DJ være en talsmand for medlemmernes behov og bekymringer i forhold til kunstig intelligens, og arbejde på at sikre, at medlemmerne er rustet til at navigere i den teknolog også som ledere.   

Kommentarer