Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Skidt og kanel i nyt regeringsgrundlag

Danmark har fået en ny regering, hvor Liberal Alliance og Konservative sammen med Venstre skal lede landet. På en række områder vil regeringsgrundlaget påvirke DJ’s medlemmer. Der er både gode og dårlige tiltag, mener Lars Werge.

Lars Werge

Flemming Leitorp

Når offentlighedsloven skal evalueres i 2017, vil regeringen lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til de nuværende regler." 

Sådan lyder det i regeringsgrundlaget, og det kan umiddelbart være positivt, at regeringen vil ændre i offentlighedsloven. Men DJ er dog på vagt: 

”Nu står der, at man vil lempe ministerbetjeningsreglen, men man kan ikke undgå at få tanken, at en lempelse mere vil være grammatisk gymnastik end et egentligt ryk”, siger Lars Werge, der mener at store dele af den nye offentlighedslov bør laves om, så der sikres reel åbenhed i den offentlige forvaltning. 

”DJ har en klar plan for, hvordan offentlighedsloven kan ændres til at være langt bedre både for borgerne, politikerne, journalisterne og embedsværket, og den vil vi snart lancere i det offentlige rum. Det kan være, at det kan være en inspiration for trekløveret, når de skal i gang med arbejdet”, siger Lars Werge. 

For DJ er der ingen tvivl: Offentlighedsloven skal ændres. Og det skal indeholde ganske grundlæggende forandringer omkring netop ministerbetjeningsreglen, samt om politikerbetjening.

DJ har i øvrigt før regeringsdannelsen skrevet til ledelserne hos Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti for at sikre, at en ændring af offentlighedsloven blev prioriteret i den nye regering. 

Skær ikke i licensen

Også mediepolitikken er nævnt i regeringsgrundlaget, hvor der er klare borgerligt liberale synspunkter til stede. 

For eksempel siger regeringen det nu helt klart, at man ønsker, at TV2 bliver solgt. Her til siger Lars Werge:

”Det er ikke interessant i sig selv, om TV 2 ejes af Staten eller af private, men det er vigtigt, at der er en klar public service forpligtelse bundet i halen på TV2 – sådan som det er i dag.”

I regeringsgrundlaget er der også de ventede tanker om, at lave om på DR. Det hedder i oplægget, at DR skal ”fokuseres”, så der bliver mere fokus på ikke-kommercielt indhold, og færre kanaler.

”At detailstyre DR, og på den måde røre ved programvirksomhed og -tilrettelæggelse, går meget tæt på at overskride armslængden i forhold til DR som fri medieinstitution”, siger Lars Werge.

Samtidig tænder Werge advarselslamperne i forhold til den nye regerings ønske om at skære i licensen:

”Det er ikke tidspunktet for at formindske størrelsen på public service. Lad os tale rammer og lad os tale om dansk indhold. Men at mindske danske medier – både private og public service, der finansieres via licensen – er at mindske sammenhængskraften i det danske samfund. Der er tiden ikke til, når vi ser de udenlandske mediegiganter storme frem. Vi skal styrke, ikke svække de danske medier”, mener Lars Werge.

Overvågning er problem for kildebeskyttelse
Regeringen foreslår også, at den omstridte sessionslogning, der overvåger danskernes trafik på nettet består og udbygges fremadrettet i kampen mod terror og cyberkriminalitet.

Om end Lars Werge deler bekymringen for terrorisme, undrer det formanden, at regeringen bevarer den udskældte overvågning af danskerne. 

”Det ærgrer mig, men det overrasker mig ikke, at sessionslognings-bestræbelserne fortsat nyder fremme under Løkke Rasmussen III. Sessionslogning kommer efter min opfattelse meget tæt på overvågning, og her er der både et overordnet demokratisk hensyn, og et konkret hensyn hos os til DJ’s medlemmer, der skal kunne tilbyde kildebeskyttelse i deres journalistiske arbejde”. 

Medieansvar virker som det er i dag
Det er heller ikke overraskende, at bestræbelserne på at straffe medierne hårdere for ærekrænkelser og krænkelse af privatlivets fred er en central del af det justitspolitiske sigte hos V-LA-K-regeringen. For det har det været hos Venstre i nogle år, og faktisk står der i lovkataloget fra oktober 2016, at et lovforslag på feltet vil blive lanceret i februar måned næste år. 

Til det siger Lars Werge: 

”Det er på det nærmeste barokt, at forslaget om strengere straffe kommer i samme uge som landet har set de største straffe, der nogensinde er givet til danske mediefolk. Jeg synes, at Se og Hør-sagen har vist, at vi har det rigtige strafniveau i Danmark, og at yderligere stramninger af straffe mod medierne er et skidt mod et samfund vi ikke ønsker”. 

Digitalisering og ytringsfrihed

Lars Werge noterer sig samtidig, at et regeringsnedsat disruption-råd og ytringsfrihedskommission er to nye elementer i regeringsgrundlaget, som DJ naturligvis er spændt på at se udfyldt med realiteter. 

Det første er en oplagt følge af den teknologiske påvirkning og digitale udvikling, som Danmark gennemgår i disse år, og som mange DJ-medlemmer arbejder professionelt med.


Om ytringsfrihedskommission lyder det sådan i regeringsgrundlaget: 

”Ytringsfriheden er en grundlæggende forudsætning for et velfungerende demokrati og for udviklingen af samfundet og det enkelte individ. Den er fundamental for en demokratisk styreform, hvor vælgere kan træffe deres valg på baggrund af en fri politisk debat, hvor idéer og holdninger kan fremføres og blive imødegået".

Lars Werge hilser kommissionen velkommen, og stiller sig til rådighed for dets arbejde.

Kommentarer