Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Skal du på barsel? Tjek om du beholder dine tillæg

Louise Uberg var på barsel, da hendes bror ringede med et spørgsmål, der endte med at indbringe hende ca. 25.000 kr.

Louise Uberg

Privat

Louise Uberg var næsten et halvt år inde i sin barselsorlov fra en større offentlig myndighed, da hendes bror en dag ringede og stillede hende et ret enkelt spørgsmål, der endte med at sætte en længere bureaukratisk proces i overenskomstkontoret, men som endte med en udbetaling på cirka 25.000 kr.

”Får du egentlig stadig dit tillæg for at passe pressetelefonen?” spurgte Louise Ubergs bror. Og det fik Louise ikke.

”Jeg havde slet ikke overvejet, at jeg kunne være berettiget til pressevagt-tillægget, når jeg ikke havde nogle pressevagter. Men da jeg selv dykkede ned i overenskomsten, kunne jeg jo se, at det så ud til, at jeg burde have tillægget også under min barsel. Så jeg kontaktede DJ for lige at få en juridisk vurdering, og DJ’s jurist gav mig ret. Og så kontaktede jeg min arbejdsgiver,” fortæller Louise Uberg.

Louise Uberg havde ganske rigtigt ret til at beholde sit tillæg i hele den periode, hvor hun fik sin normale løn. For hendes pressevagt hver tredje uge var en fast del af hendes jobbeskrivelse, og tillægget var en fast del af hendes løn, forklarer DJ’s jurist Tine Almegaard.

”Hvis man er i tvivl om, hvilke tillæg man kan forvente at have ret til under sin barsel, kan man spejle det i, hvad man ville have ret til, hvis man bliver syg. Et fast tillæg for en fast funktion vil også blive udbetalt under sygdom, og så har Louise Uberg også ret til at få det under sin barsel,” forklarer hun.

En klækkelig efterbetaling

Retten til at få sine tillæg under barsel er beskrevet i et cirkulære om beregning af løn under betalt fravær på statens område, men praksis gælder også på andre områder. Stort set alle DJ-medlemmer med ret til fuld løn under barsel har derfor ret til at få deres sædvanlige tillæg under barsel. Og det gælder ikke kun de faste tillæg. Et variabelt tillæg - altså et tillæg, som gives for fx en fast ekstra funktion eller rådighed, og som ikke udbetales med et fast månedligt beløb - betragtes også som en del af din sædvanlige løn, hvis du udtrykkeligt er ansat til dette, eller hvis du regelmæssigt gennem længere tid rent faktisk har udført dette arbejde.

”En undtagelse fra tillæg, du kan få under barsel, kan fx være overarbejdsbetaling. Det kan du ikke forvente at få udbetalt under din barsel, heller ikke selvom det gennem en længere periode har haft en mere permanent og påregnelig karakter. Hvis betaling for overarbejde/fleksibilitet er konverteret til et fast tillæg, vil det dog betragtes som en del af din sædvanlige løn,” siger Tine Almegaard.

For Louise Uberg endte det med en klækkelig efterbetaling, da hendes arbejdsgiver efter hendes og DJ’s henvendelse blev opmærksom på smutteren og fik styr på reglerne. Cirka 25.000 efter skat i ekstra-betaling, endte det med.

”Jeg er virkelig glad for at finde ud af det, og da jeg fortalte mine kollegaer om det, blev de også overraskede. Det var nyt for dem – ligesom det var nyt for min arbejdsgiver. Men jeg mødte kun støtte – også fra min chef. Jeg er heldig at have en bror, der havde styr på reglerne, og så var det fedt at jeg kunne kontakte DJ og få bekræftet, at jeg havde ret til pengene og også få hjælp til at skrive til min arbejdsgiver,” siger Louise Uberg.

Kommentarer