Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Skal der være grænse for, hvor længe en formand kan sidde?

Skal der være øvre grænse for, hvor ofte formand og næstformand kan genvælges? Det skal HB beslutte til marts – og i givet fald stille forslag til lovændring allerede på delegeretmødet i april.

Hovedbestyrelsen (HB) har netop vedtaget denne indstilling fra næstformand Lars Werge:

De eksisterende love om valg til formandskab og hovedbestyrelse.

HB nedsætter en hurtigtarbejdende gruppe, der fremkommer med forslag til HB-mødet i marts måned om, hvorvidt (særligt) formandskabet i DJ højest skal kunne vælges/genvælges et vist antal gange.

Gruppen får bistand i fornødent omfang til analyser, sammenligninger og modeller fra DJ’s sekretariat. Arbejdsgruppen redegør på HB-mødet i marts i en form, der om nødvendigt inkluderer forslag til fornødne lovændringer til fremsættelse på DJ’s delegeretmøde 2015.

Arbejdsgruppen kan efter eget valg også inddrage andre spørgsmål, fx grænse for valgbarhed/valgperiode for FU- og HB-medlemmer. Men det primære spørgsmål, der skal belyses og vurderes, er, om DJ skal indføre i sine vedtægter en øvre grænse for, hvor mange gange formand og næstformand kan genvælges på delegeretmøde.

Det bør også tages med, om det giver (bedre) mening at ændre valgperiodens længde for formandskabet fra 2 til 4 år, således at formand og næstformand vælges forskudt for hinanden

Det er det korrekte tidspunkt at foretage denne slags overvejelser, når der både skal vælges ny formand og ny næstformand for Dansk Journalistforbund på delegeretmøde 2015. Herved får det ny formandskab allerede inden valget lagt rammerne og forventningerne på plads.

Som det er i dag, er der ifølge DJ’s vedtægter ingen øvre grænse for, hvor ofte man kan blive genvalgt som formand og næstformand. Det er indlysende at kigge på, hvad andre organisationer har besluttet sig for. Herunder kan der også ses på, om ordningen med fuldt frikøb af såvel formand som næstformand skal fortsætte.

Fordele og ulemper belyses af arbejdsgruppen, der fremlægger overvejelserne på HB-møde 3.-4. marts 2015

Arbejdsgruppen har meget kort tid til arbejdet, og det kan betyde, at antallet af møder må skæres ned til et minimum. Til gengæld bør arbejdsgruppen indhente oplysninger hos udvalgte fagligt aktive og gerne også ”almindelige medlemmer”, fx gennem spørgeskema-undersøgelse via Enalyzer.

Gruppen besættes af 1 medlem af formandskabet, 1-2 medlemmer af Hovedbestyrelsen samt 1-3 andre medlemmer – det kan fx være nogle af de medlemmer, der har ytret sit i debatten i forlængelse af HB-mødet 27.-28. januar.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.