Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sidste frist for udbetaling af feriefridage

Feriefridage udløber 22. januar 2024.

På Fællesoverenskomsten mellem DJ og DMA er den 6. ferieuge som bekendt udmøntet som 5 årlige ”feriefridage”, som der gælder særlige regler for. 

I §10 stk. 3 om feriefridage står der, at ”holdes feriefridagene ikke inden ferieafholdelsesperiodens udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation, svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriefridag. Kompensation udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling.” 

Sørg derfor for at give dine kolleger besked om, at hvis de ikke har fået brugt alle deres 5 feriefridage i perioden 1. september 2022 til 31. december 2023, så skal de hurtigst muligt bede om udbetaling af feriefridagene, da de altså fra den 22. januar vil være forældede og bortfalde. 

Kommentarer