Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Sexisme: DJ-formand til møde med minister for ligestilling

DJ mener, at der skal sættes ind på tre områder i medie- og kommunikationsbranchen: De usikre ansættelsesforhold, arbejdsmiljøet og ligestillingen.

Tine Johansen

Benita Marcussen

DJ’s formand Tine Johansen mødtes i dag med ministeren for blandt andet ligestilling Mogens Jensen for at drøfte indsatsområder i forhold til seksuelle krænkelser og sexisme i medie- og kommunikationsbranchen.

DJ gik til mødet med tre vigtige budskaber til ministeren:

  1. Arbejdsgiverne skal i højere grad forpligtes til at oplyse alle ansatte om de retningslinjer og procedurer, der gælder ved seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.
  2. Arbejdsmiljølovgivningen bør sikre, at tillids­repræsentanter og arbejdsmiljø­repræsentanter kan repræsentere alle freelancerne og løsere tilknyttede medarbejdere.
  3. Vi skal have en fælles skærpet opmærksomhed på, at seksuelle krænkelser af kvinder på arbejdspladsen er et ligestillingsproblem for hele samfundet.

DJ’s formand var på mødet især optaget af, hvad der kan gøres for de mest udsatte grupper på arbejdspladsen - nemlig kvindelige freelancere, selvstændige og praktikanter.

"Der skal arbejdes for arbejdsmiljøet for alle medarbejdergrupper, men jeg fokuserede under mødet i dag på de løst tilknyttede og praktikanterne, som desværre er ekstra udsatte. Vi mener i DJ, at det skal være en forudsætning for at få praktikanter, at man som arbejdsplads har en politik og nogle tydelige retningslinjer på området", siger Tine Johansen.

Som DJ’s undersøgelse fra 2018 viser, er det de yngre kvinder med løsere tilknytning til medie­virksomhederne, der er de mest udsatte for seksuelle krænkelser og chikane.

"Vi har en fælles opgave i at sikre dem en højere grad af beskyttelse, dialog og hjælp i tilfælde af seksuelle krænkelser eller anden form for krænkende adfærd”, siger Tine Johansen og understreger:

”Uanset ansættelsesforhold bør ingen på en dansk medie- eller kommunikationsarbejdsplads være i tvivl om, hvordan de forholder sig, eller hvem de kan gå til, i forbindelse med krænkende adfærd. For at sikre den tydelighed bør alle arbejdspladser som minimum afholde den lovpligtige årlige drøftelse af arbejdsmiljøet – og Arbejdstilsynet bør have kortere snor i de arbejdspladser, der ikke skrider tydeligt ind overfor krænkelser.”

Ifølge Tine Johansen kvitterede minister Mogens Jensen for de gode indspark, han fik under mødet i dag, hvor flere af arbejdsmarkedets partere var repræsenteret.

"Jeg er glad for, at ministeren lyttede i dag. Han lovede at samle vores ideer og forslag sammen og følge op med et regeringsinitiativ."

Kommentarer