Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Sag om dømt pressefotograf skal afprøves i Højesteretten

I januar blev pressefotograf Morten Brandborg idømt en bøde for ikke at efterkomme politiets og ambulanceredderes opfordring til at forlade et ulykkessted. Med DJ’s opbakning har pressefotografen nu fået lov til at afprøve sagen ved Højesteret.

Procesbevillingsnævnet har afgjort, at sagen om pressefotograf Morten Brandborg, der i Landsretten er blevet idømt en bøde på 3.000 kr. for ikke at efterkomme politiets opfordring, kan komme for Højesteret. Morten Brandborg blev frikendt i byretten på Bornholm, men siden dømt i Østre Landsret.

For Morten Brandborg har det været en meget ubehagelig sag at være part i. Men han er tilfreds med, at sagen nu kan prøves ved Højesteret:

”Jeg er glad for, at der nu kommer en tredje instans-behandling på sagen, da det hidtil har været en noget usikker omgang – og kun med en delvis domfældelse i landsretten. For mig at se er det en meget principiel sag, som jeg synes, det er vigtigt en afgørelse på. Jeg har heldigvis fået en rigtig god opbakning fra DJ og fra min advokat igennem hele forløbet, og jeg tror på, det ender med en frifindelse. Det er så principiel en sag, at hvis jeg bliver dømt, bliver det meget vanskeligt som fotograf at arbejde på ulykkessteder igen,” siger han.

DJ-formand, Tine Johansen, er meget glad for, at det nu er blevet slået fast, at denne sag er af vigtig, principiel betydning:

”For det har stor principiel betydning at få fastslået, at pressen skal have vide rammer til at kunne agere,” siger DJ-formand Tine Johansen om procesbevillingsnævnets afgørelse.

”Jeg vil gerne understrege, at denne sag ikke handler om, at journalister og fotografer skal have lov at forhindre politi og redning i at udføre deres arbejde. Det har alle stor respekt for – også den pågældende fotograf i denne sag. Han har arbejdet som fotograf i mange år og været ude til rigtig mange ulykker og uheld, hvor han har samarbejdet med politi og redning. Det ligger også i de presseetiske regler,” siger Tine Johansen.

Væsentlig betydning for samfundet

Anklagemyndigheden havde oprindeligt krævet pressefotografen dømt skyldig og endda idømt en fængselsstraf for en række overtrædelser af både straffeloven og beredskabs­loven. Blandt andet for at have lagt hindringer i vejen for politiets og ambulance­reddernes arbejde.

Landsretten imødekom dog kun anklagemyndigheden vedrørende en overtrædelse af beredskabslovens § 41 stk. 2, der handler om pligten til at efterkomme politiets opfordring til at forlade et afspærret område.

”At rapportere fra ulykker er af væsentlig betydning for samfundet. Det handler ikke om at tage sensationsbilleder af tilskadekommende, men om at afdække, om det fx er en særlig farlig vejstrækning, om udrykningen når hurtigt frem mm. Det er derfor, journalister og fotografer er til stede på ulykkespladser – med al respekt for politi og redning. I denne sag endte det desværre med en uoverensstemmelse med politiet. Og jeg kan frygte, at det kan føre til forringede arbejdsvilkår for pressen, hvis fotografen bliver dømt i denne sag. Derfor er vi ekstra glade for, at Højesteret kan tage stilling i sagen,” siger hun.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår sagen kommer for Højesteret.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.