Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Sådan fordeler DJ Copydans AV-midler

Nyt system til fordeling af Copydan-midler i DJ skaber større sikkerhed for, at midlerne fordeles til den enkelte rettighedshaver. DJ ønsker mest mulig åbenhed om fordeling af rettighedsmidler fra Copydan.

DJ er rettighedsorganisation på det såkaldte AV-område i Copydan (audio-visuelle midler). Det skyldes, at DJ har medlemmer, der producerer film- og tv-programmer, og som er ophavsligt beskyttet.

Hvert år modtager Ophavsretsfonden i DJ et større millionbeløb, fx i 2014 ca. 25 mio. fra AV-foreningerne i Copydan. Disse midler skal fordeles til rettighedshaverne. DJ ønsker, at så stor en del af de midler, der modtages skal fordeles individuelt til den enkelte rettighedshaver – fx journalister, fotografer, klippere mv.

Fordelingen af midler sker gennem Ophavsretsfonden i DJ. Fordelingen sker forskelligt afhængigt af, hvilken rolle rettighedshaverne har haft fx på en tv-produktion. Typisk kigges på antal minutter et tv-program varer eller om der fx genudsendes.

Medlemmer af Film- og TV-gruppen i DJ får årligt en præcis betaling for visning af deres produktioner, fordi DJ har udviklet et system, hvor man dels får oplysninger via krediteringslister på tv-programmer, dels beder medlemmer og øvrige rettighedshavere om at krydstjekke egne oplysninger. På den måde uddeles midlerne individuelt og direkte til den enkelte rettighedshaver.

Tidligere udfordringer med individuel fordeling

Hvert år er der udfordringer med at finde de individuelle rettighedshavere – blandt andet fordi, der fx på en tv-produktion kan være op imod 30 rettighedshavere, der kan være svære at finde, såfremt de ikke selv henvender sig til DJ, når der skal uddeles midler. 

Samtidig kan der være  særlige forhold, der gør, at der er forskel på, hvor mange midler, der er til DJ’s medlemmer.

Nyt system sikrer flere individuelle modtagere

Med et nyt fordelingssystem, opbygger DJ en database så rettighedshavere, der en gang er kommet i databasen automatisk bliver gjort opmærksom på nye produktioner og dermed automatisk får rettighedspengene.

”Det er et markant løft af fordelingsarbejdet med rettighedsmidler, at vi nu og fremover kan sende pengene direkte ud til rettighedshaverne uden at disse skal foretage sig mere.

”Der vil altid være midler, der ikke kan fordels individuelt. Disse midler kan så bruges kollektivt til fx fælles aktiviteter, der kommer alle rettighedshavere til gode. Det kan fx være til kurser og uddannelse, internationalt ophavsrets arbejde eller faglige aktiviteter. Eller de kan gå tilbage til individuelle rettighedshavere fra tidligere år. På den måde uddeles alle midlerne”, siger Lone Amtrup, chef for DJ Ophavsret.

Alle rettighedspenge er i systemet

De midler der ikke kan fordeles individuelt i de enkelte år eller anvendes kollektivt, hensættes i ophavsretsfonden til senere uddeling. Disse midler skal ifølge ophavsretsloven, hensættes i tre år, så evt. individuelle rettighedshavere får en mulighed for at henvende sig vedrørende midlerne.

”Det er naturligvis ikke meningen med rettighedspengene, at de skal stå og samle støv. Derfor forestiller jeg mig, at vi i DJ’s ophavsretsfond skal beslutte, at rettighedshavere, der tidligere har modtaget rettighedspenge i de enkelte år, kan få en efterbetaling ligesom det eventuelt er muligt at finde yderligere rettighedshavere”, siger Lone Amtrup.

DJ ønsker størst mulig transparens og effektivitet i arbejdet med fordeling af medlemmernes rettighedsmidler, og vil kontinuerligt arbejde for at forbedre muligheden for maksimal individuel fordeling.

Fordeling af AV-midler i DJ fra 2010 – 2014

Tal for Verdens-TV, AVU-Meter, Arkiv i Copydan. Administrationsomkostninger varierer ml. 7 og 13 %.

2010

Samlet beløb til DJ-medlemmer: 10.760.760 kr.

Individuelt fordelt: 56 %

Kollektivt fordelt: 17 %

Hensat til senere fordeling: 14 %

2011

Samlet beløb til DJ-medlemmer: 16.418.039 kr. 

Individuelt fordelt: 49 %

Kollektivt fordelt: 13 %

Hensat til senere fordeling: 17 %

2012

Samlet beløb til DJ-medlemmer: 30.629.621 kr.

Individuelt fordelt: 41 %

Kollektivt fordelt: 17 %

Hensat til senere fordeling: 35 %

2013

Samlet beløb til DJ-medlemmer: 33.856.693 kr. 

Individuelt fordelt: 43 %

Kollektivt fordelt: 9 %

Hensat til senere fordeling: 44 %

2014

Samlet beløb til DJ-medlemmer: 25.242.803 kr. 

Individuelt fordelt: 73 %

Kollektivt fordelt: 9 %

Hensat til senere fordeling: 9 %

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.