Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Sådan sikrer du rettigheden til dine billeder, tegninger, grafik mm.

DJ’s advokat med speciale i ophavsret, Anders Sevel Johnsen, forklarer her, hvordan du som freelancer bedst sikrer dig rettighederne til dit arbejde:

Kontakt DJ, hvis du vil have hjælp til at sikre dine rettigheder, eller hvis du føler, dine rettigheder er blevet brudt.

Skriv en mail til DJ

Eller ring på 33 42 80 00

Der er mange forskellige elementer at forholde sig til, når du som freelancer laver opgaver for kunder. Allerbedst er det selvsagt, at du har en klar og tydelig kontrakt med din kunde om, hvad du præcis forventes at levere hvordan, hvornår og hvor længe sammen med en udtrykkelig aftale om, hvilke udnyttelsesrettigheder som kunden køber. Har du lavet en fyldestgørende og dækkende aftale, inden du udfører opgaven, undgår du rigtigt mange misforståelser og tvister efterfølgende. Og dertil kommer, at DJ vil have meget stærkere muligheder for at hjælpe dig ved en eventuel tvist.

Du kan få hjælp til at udfærdige aftaler og kontrakter hos DJ.

Har du ikke lavet en skriftlig aftale, bliver det mere kompliceret. En mundtlig aftale er også juridisk bindende, men det er sværere at dokumentere, hvad den præcis indeholder. Og har du slet ikke lavet en aftale eller diskuteret krav og ønsker med din kunde, bliver det for endnu sværere at godtgøre dine efterfølgende krav og rettigheder.

Er du havnet i en tvist efter en opgaves udførelse, anbefaler vi dig altid at ringe til DJ.  Husk på at det forhold, at du ikke har en skriftlig aftale, betyder langt fra, at du har overdraget alle udnyttelsesrettighederne til din kunde.

Sådan sikrer du bedst dine rettigheder:

Lav en klar aftale

Det vigtigste råd, DJ kan give dig, er at du sikrer dig en fyldestgørende skriftlig aftale med din kunde, inden du går i gang med opgaven. Brug DJ’s tekstforslag til rettighedsoverdragelsereller send din aftale ind forbi DJ, inden du bekræfter den.

Husk, en skriftlig kontrakt er den bedste løsning.

Men en mail, som kunden bekræfter, er bedre end bare en mail.

Og en mail er bedre end nogle standardvilkår, som bare er vedhæftet.

Men standardvilkår er bedre, end et helt bart stykke papir.

Udnyttelse og videreudnyttelse

I din aftale med kunden skal det fremgå, præcis hvordan kunden efterfølgende må bruge materialet. Graden af udnyttelse af dit arbejde bør have indflydelse på den pris, du forlanger for det.

Undlad at bruge begrebet ”frikøb”, da det ikke er en præcis betegnelse. Lav i stedet en konkret aftale om den specifikke brug. Har du og din kunde ingen aftale, vil kunden almindeligvis ikke opnå ret til at bruge dine værker på andre måder end på sine egne platforme til det formål, som kunden har bestilt materialet til.

Brug af materialet i andre sammenhæng

Når du indgår en aftale om brug af dit materiale, vil det ofte medføre, at du i et eller andet omfang begrænser dine muligheder for frit at bruge materialet selv eller sælge udnyttelsesrettighederne til andre. 

Har du og din kunde ikke indgået en kontrakt, vil du almindeligvis have adgang til at bruge materialet i et vist omfang, men sælg det ikke til konkurrenter eller brug det en anden måde, som generer din kunde, uden at tale med DJ først. Indgår du og din kunde en skriftlig kontrakt, er det en god idé at gøre det klart, i hvilket omfang du selv kan bruge eller lade andre bruge materialet.

Kreditering

Der gælder ikke et ubetinget krav på at blive krediteret. Du har krav på at blive krediteret i overensstemmelse med god skik. Du og din kunde kan have forskellige opfattelser af, hvornår og hvordan du skal krediteres. Det kan derfor være godt, at I udtrykkeligt aftaler, hvordan du skal krediteres. På den måde undgår i uoverensstemmelser om dette. Kreditering er godt, så nye kunder kan se, hvor dygtig du er, og til at VISDA og andre Copydan-foreninger kan finde dig, når de skal fordele rettighedsmidler.

Kundens mulighed for at ændre

DJ anbefaler også, at du aftaler med kunden, om de må ændre i dit materiale. Aftaler I ikke noget, vil det afhænge af jeres fælles forudsætninger, tidligere aftaler og kutymen i branchen osv., om kunden må redigere dit materiale.

Udlevering af råmateriale

Som udgangspunkt bør du ikke udlevere råmateriale til din kunde. Kunden betaler typisk for et færdigt produkt – vejen til dette produkt i form af råfiler, skitser mm. er din.

Kommentarer