Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan kan du få freelancere med i en medarbejderforening

Medarbejderforeninger er ikke kun for fast- og tidsbegrænsede ansatte. Også freelancere, der er fasttilknyttet arbejdspladsen, kan være medlem.

I forbundets love bliver der i §19 slået fast, at tillidsrepræsentanterne også fungerer som kontaktpersoner for de freelancere, der arbejder i forhold til arbejdspladsen. Og at freelancere, som har mindst 80 procent af deres arbejdsindtægt fra samme arbejdsgiver, bør være medlem af arbejdspladsens medarbejderforening, hvis en sådan findes.

I standardvedtægterne for medarbejderforeninger under Dansk Journalistforbund giver §2, stk. 2 mulighed for ovenstående. Paragraffen lyder: ’Herudover kan generalforsamlingen godkende, at øvrige medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) mod betaling af det for foreningen sædvanlige kontingent. I-medlemmer har ingen stemmeret ved valg af delegerede og valg af overenskomstbeskyttede tillidsrepræsentanter.’

Freelancere bliver altså optaget som I-medlem i medarbejderforeningen. Freelanceren er allerede automatisk O-medlem af en specialgruppe, for eksempel Journalisterne i DJ, FreelanceGruppen eller DJ:Fotograferne. Men eftersom kontingentet for de forskellige specialgrupper varierer meget i pris, vil det være en god idé at overveje, om man bør tilbyde dem et lavere kontingent i medarbejderforeningen, da de altså fortsat også skal betale til deres specialgruppe.

Kommentarer