Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan hjælper du som TR praktikanter godt i gang

Tillidsrepræsentanter er også praktikanternes repræsentant. Se hvordan du bedst hjælper praktikanter i forhold til deres løn- og ansættelsesforhold.

De forskellige praktikantaftaler sætter rammerne for praktikanternes løn- og ansættelsesvilkår. På de arbejdspladser, hvor der er tillidsrepræsentanter med baggrund i DJ´s overenskomster, er der for tillidsrepræsentanten en god lejlighed til at byde de nye kolleger velkommen på arbejdsmarkedet. For mange praktikanters vedkommende vil det sandsynligvis være første gang, at de træffer en tillidsrepræsentant.

Mens praktikvejlederen har sin opgave og styrke på det uddannelsesmæssige indhold, så er tillidsrepræsentanten eksperten på:

  • Løn
  • Arbejdstidens tilrettelæggelse
  • Honorering for arbejde på ubekvemme tidspunkter
  • Ferieplanlægning osv.
  • Ophavsret og videreudnyttelse


Praktikanterne og de øvrige kolleger har en fælles interesse i, at praktikanterne også er godt klædt på til at navigere samme med kollegerne på denne del af deres studieliv og debut på vores arbejdsmarked. Og hvem er bedre til at informere om det end tillidsrepræsentanten?

Det kan f.eks. gøres ved, at du som tillidsrepræsentant:

  • Hilser på praktikanterne for at informerer om din rolle og din betydning for dem, når de første gang er samlet med praktikvejlederen.
  • Præsentere dem for den lokale medarbejderforening og DJ. Hvis de ikke er medlem, bør de opfordres til at melde sig ind, da de ellers ikke vil kunne være en del af medarbejderforeningen eller kunne trække på tillidsrepræsentanten.
  • Giver praktikanterne en plads i medarbejderforeningens bestyrelse og derved styrker deres indsigt i faglige spørgsmål.

Det er arbejdspladsernes pligt at sørge for, at praktikantvejlederne bliver uddannet til at varetage opgaven, enten ved at de deltager i den praktikantvejleder-uddannelse, DJ har lavet i samarbejde med DMA, eller ved at virksomheden selv sørger for uddannelse på et tilsvarende niveau.

Det er desuden en pligt, at der laves en personlig læringsplan for hver enkelt praktikant, som blandt andet skal tage stilling hvilke fokusområder, praktikanten skal have i en given periode. Det anbefales, at en læringsplan laves for tre måneder ad gangen, så den løbende kan justeres efter forholdene.

Desuden skal praktikanterne sikres såkaldte læringsdage (en om måneden i gennemsnit), hvor der ikke skal være et produktionskrav.

Eftersom ovenstående er en del af de forskellige praktikantaftaler, ligger det altså inden for TR´s kompetence at påpege, hvis arbejdspladsen ikke lever op til ovenstående. Det bør ikke overlades til praktikantvejlederne, som skal have praktikanternes læring og trivsel som deres fokuspunkt, mens det aftalemæssige ligger på TR-bordet.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte en forhandlingskonsulent i forhandlingsteamet ved at ringe på telefon 33 42 80 00 eller skrive til forhandlingsteam@journalistforbundet.dk.

Kommentarer