Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan har DJ's medlemmer støttet udsatte kollegaer via Safetyfonden

Medlemmer støtter hvert år udsatte mediefolk over hele kloden via DJ's Safetyfond, som varetages af International Media Support. Her kan du blive klogere på, hvordan Safetyfondens midler kommer de udsatte kollegaer til gode.

Filastiniyat

Filastiniyat/IMS. Pressefolk uden for Nasser Hospital i Khan Yunis i det sydlige Gaza. Billedet er taget 22. november 2023.

Hos IMS (International Media Support) er man godt i gang med at få donationer og bidrag fra generalforsamlingerne i DJ's specialgrupper, foreninger og kredse i 2023 afsted til verdens brændpunkter og de udsatte journalister, der har brug for hjælp.

Indtil videre er der givet støtte til truede mediefolk i otte forskellige lande; Afghanistan, Somalia, Myanmar, Sri Lanka, Sudan, Iran, Belarus og Palæstina.

Krigen i Gaza har påvirket medier og journalister i uhørt grad. Antallet af dræbte journalister i Gaza er forfærdeligt højt, og journalister og deres familier er fordrevne og hjemløse på linje med Gazas øvrige civilbefolkning. Manglen på basale fornødenheder, og på strøm og netadgang betyder, at lokale mediefolk arbejder under meget udfordrende vilkår.

Fem uger efter krigen brød ud gav DJ Safety Fonden en økonomisk håndsrækning på 69.000 kroner til at hjælpe mediefolk i Gaza. Via organisationen Filastiniyat, der udbyder kurser og netværk for Palæstinas journalister med særligt fokus på kvindelige freelancere, har DJ Safety Fonden bidraget til at individuelle journalister har kunne få udbetalt kontanter til at købe, hvad de selv prioriterede som mest nødvendigt.

Uddeling af kontanter

“På papir ser sådan en kontantuddeling relativt simpel ud, men i Gaza er det alt andet end let at få hjælpen frem,” fortæller DJ Safety Fondens koordinator hos IMS, Line Wolf Nielsen. Filastiniyat har hovedkontor på Vestbreden og et mindre antal ansatte i selve Gaza - flere er selv fordrevne fra eget hjem. Koordinatorerne har skulle hente kontanter fra de ATM-maskiner, der stadig var i drift – når der var strøm. Og finde de rette modtagere. Priserne på madvarer, telte, tæpper med videre er steget efterhånden som efterspørgelsen steg, så det planlagte beløb på 200 USD per person – blev opjusteret til 215 USD. I anden uge af januar er status at 45 journalister har fået udbetalt penge. Modtagerne er udvalgt efter et sæt kriterier, som er aftalt med IMS og DJ på forhånd. Filastiniyat har også indkøbt enkelte telte, som er blevet sat op tæt ved Gazas hospitaler, sådan så hjemløse kvindelige journalister havde et sted at søge hen.

DJ Safety Fonden har også støttet en journalist fra Gaza, der tilfældigvis var på kursus i regionen, da krigen startede. Grænserne lukkede og han mistede adgang til sine konti. Han er fortsat strandet og har modtaget hjælp til tre måneders husleje

Støtte til mediehus truet af Myanmars militærjunta

DJ Safety Fonden har mandat til både at støtte individuelle mediefolk, men også hjælpe en hel redaktion eller organisation, hvis der er brug for det. I Myanmar har DJ Safety Fonden støttet et mediehus, der kom i juntaens søgelys og hvor redaktøren og flere ansatte er gået under jorden. Redaktionens computere og kontoindestående blev konfiskeret, og hjælpen er gået til indkøb af to nye computere.

Der er også givet økonomisk hjælp til advokatbistand på Sri Lanka og en stor tandlægeregning, opstået på grund af længere tids uberettiget fængsling i Belarus. En journalist i Iran får støtte i en periode, fordi han har mistet sit arbejde på grund af hans fængslede hustru, der som erhvervsjournalist har skrevet om ‘Freedom Life Women’ demonstrationerne.

Sådan fungerer DJ's Safety Fond

Det er IMS som indstiller mulige sager til DJ. Når DJ godkender en sag, er det IMS’ opgave at få midlerne frem og sikre, at pengene bruges som aftalt. I alt 11 større projekter og individuelle bevillinger er det blevet til i perioden august 2023 – december 2023. Alle sager er indstillet af DJ Safety Fondens koordinator hos IMS, Line Wolf Nielsen.

IMS afleverer hvert år et regnskab til DJ, efter den årlige bevilling er revideret. Er der ubrugte midler ved projektperiodens udgang, kan DJ vælge at overføre dem til det efterfølgende år.

Både i 2022 og 2023 har bidragene til DJ Safety Fonden fra Dansk Journalistforbunds medlemskredse, specialgrupper og personalegrupper været på omkring en million kroner.

2023 indsamlingen er tildelt IMS i en bevilling, der dækker perioden juli 2023 til juli 2024.

Hvis der er interesse i jeres specialgruppe, forening eller kreds, så vil Line Wolf Nielsen gerne fortælle om arbejdet med DJ Safety Fonden på jeres generalforsamling. Line er uddannet journalist og har arbejdet for IMS siden 2011. Skriv til lwn@mediasupport.org.

Se hvornår, der er generalforsamling i din specialgruppe, Specialforening eller kreds

Kommentarer