Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Reallønsfremgang på 1,4 procent for fastansatte DJ-medlemmer

DJ-medlemmer ansat i samme jobfunktion på samme arbejdsplads har i 2019 oplevet en reallønsfremgang på 1,4 procent i forhold til 2018. Dimittendlønnen er steget i forhold til 2018, men står stadig stille set over en 10-årig periode. Mænd tjener stadig mere end kvinder – i gennemsnit næsten 2.000 kr. om måneden.

Lønstatistik

Mette Secher

Læs meget mere om Løn:

  • Tjek din løn
  • Lønforhandling
  • Tjek din Lønudvikling

DJ’s Lønstatistik 2019 baserer sig på 4.951 medlemmers løndata. Omkring 80 procent kommer direkte fra de største arbejdspladser løndatabaser, men resten er kommet ind via individuelt udfyldte spørgeskemaer.

Tallet er mere end dobbelte så stort som 2018, hvor indsamlingsmetoden udelukkende var individuelt udfyldte skemaer.

Ser vi længere tilbage i tiden, deltog der normalt godt 5.500 medlemmer. Dette fald kan dels forklares ved, at en del af de store arbejdspladser har færre ansatte end tidligere, dels at et par af de helt store arbejdspladser af forskellige årsager ikke har leveret kollektivt indsamlede tal i 2019.

Svarprocenten har overordnet set været omkring 85, hvilket er så højt, at tallene i statistikken bør have meget høj troværdighed.

Den samlede gennemsnitlige lønstigning

I oktober 2019 var gennemsnitslønnen for alle ansatte DJ-medlemmer 42.607 kr., som er 244 kr. mere end i 2018. Gennemsnitslønnen er således steget med 0,6 procent.

Man skal være opmærksom på, at der bag en sådan statistik gemmer sig, at højtlønnede medarbejdere på en arbejdsplads, der går på pension, som hovedregel afløses af kolleger med lavere anciennitet og dermed lavere løn, hvilket trækker tallet ned. Det trækkes så lidt op igen af folk, der ved stillingsskift enten internt eller til en anden virksomhed opnår en lønstigning. Så alt i alt er de 0,6 procent ikke et mål for den reelle lønstigning.

Gengangerstatistikken

Den reelle lønstigning findes på den måde, at personer ansat i samme firma i samme stilling som året før pilles ud i en særlig statistik, kaldet Gengangerstatistikken. Den baserer sig i 2019 på 2553 medlemmer.

2019-resultatet er 2,0 procent, som altså er den reelle lønstigning, der er direkte sammenlignelig med lønstatistik-tal fra eksempelvis Dansk Arbejdsgiverforening, der udregner den reelle lønstigning på samme måde.

Kønsstatistikken

Mændene tjener i gennemsnit 43.422 kr. og kvinderne 41.561 kr., hvilket betyder, at forskellen mellem kønnene er 4,5 procent procent i mændenes favør. Det er tredje år i træk, at forskellen er under 5 procent, efter at forskellen ellers i mange år har ligget mellem 5 og 6 procent.

Årsagen til forskellen kan ikke entydigt udledes af statistikken, men noget tyder dog på, at kønnene har forskellige ”karrierevalg”, hvor kvinder har en tendens til at prioritere ”det gode job” – for eksempel i forhold til arbejdstider og blødere ansættelsesværdier - frem for den høje løn. Eksempelvis får kvinderne gennemsnitligt set langt færre genetillæg end mændene, hvilke kunne tyde på, at de enten påtager sig færre arbejdstimer på ulempetidspunkterne, eller arbejder steder, hvor der slet ikke forekommer aften- og weekendarbejde.

Men der kan selvsagt også være tale om usaglige lønforskelle på den enkelte arbejdsplads, så derfor gennemfører DJ sammen med tillidsrepræsentanterne ligelønseftersyn de steder, hvor der ikke synes at være gode forklaringer på lønforskellene mellem kønnene.

Dog kan vi også se, at nyuddannede kvinder er en lille smule bedre til at skaffe sig en god startløn end nyuddannede mænd, hvilket fremgår af Dimittend-statistikken.

Dimittendstartlønninger

Årets gennemsnitlige startløn for dimittender er 34.443 kr. om måneden, hvilket er knap 1.000 kr. højere end sidste år, nogenlunde det samme som 2017 og 2015, og 1.400 kr. højere end 2016.

Så hvis vi isoleret ser på udviklingen fra 2018 til 2019 går det altså fremad med 2,8 procent, men set over perioden fra 2015 står det med visse udsving undervejs stille, og hvis vi går 10 år tilbage til 2009, er dimittendlønnen kun steget med 1,7 procent, hvilket slet ikke matcher den generelle lønudvikling.

Tallene baserer sig på 152 medlemmer, hvilket er et langt lavere tal end det faktiske antal årlige dimittender fra de relevante uddannelser. Forskellen kan til dels forklares ved, at freelancere og ledige ikke indgår i statistikken, men måske også, at nyuddannede endnu ikke har vænnet sig til at lave individuelle indberetninger om deres lønforhold.

Kommentarer

Lars

ons, 02/05/2020 - 20:38

Årets gennemsnitlige startløn for dimittender er 34.443 kr. om måneden...?
På tværs af alle typer jobs for medlemmer? Kunne være interessant at se hvilke typer jobs disse er.