Gå til hovedindhold
Bliv medlem

PFA fortsætter som pensionsleverandør til Mediernes Pension

Efter langvarige forhandlinger har bestyrelsen i Mediernes Pension valgt at forlænge aftalen med PFA som leverandør af pension og gruppeforsikring. Den nye aftale rummer en række væsentlige forbedringer i forhold til den eksisterende ordning, men også en forhøjelse af prisen.

Tine Johansen

Benita Marcussen

Fakta om Mediernes Pension

Godt 7000 DJ-medlemmer har pension og forsikring gennem Mediernes Pension enten via deres ansættelse på en arbejdsplads med DJ-overenskomst, eller fordi de selv har valgt at indbetale pension til Mediernes Pension.

Mediernes Pension er et samarbejde mellem Dansk Journalistforbund, DR og Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Alle DJ-medlemmer eller ansatte i en virksomhed under Danske Mediers Arbejdsgiverforening har mulighed for at være med i Mediernes Pension.

Mediernes Pension er både for freelancere, ansatte og ledere i mediebranchen.

Er du en del af en nye aftale? Og har du spørgsmål til dækninger mm? Så kan du kontakte Aon på telefon: 32 69 70 70 eller PFA på telefon: 70 12 50 00

I løbet af januar får du via E-boks besked fra PFA om, hvad den nye aftale betyder for dig. 

Er du en del af ordningen? Og vil du gerne give den nye aftale en kommentar med på vejen? Så skriv til tij@journalistforbundet.dk, så formand Tine Johansen får dit input til det videre arbejde i Mediernes Pension. 

Da den eksisterende aftale med PFA om pension og gruppeforsikring til Mediernes Pension udløber ved årsskiftet, har bestyrelsen i Mediernes Pension gennemført en udbudsrunde blandt otte leverandører for at få en ny aftale på plads. I samarbejde med rådgivningsfirmaet Aon, der er specialiseret i forsikring, er valget igen faldet på PFA. Den nye aftale løber til 1. januar 2026. 

DJ-formand Tine Johansen er også formand for Mediernes Pension. Hun er glad for den nye aftale, men anerkender, at den kan virke overraskende og måske endda lidt uforståelig for de DJ-medlemmer, der har været meget kritiske over for PFA. 

”Udbudsrunden har både været lang og omstændelig, og PFA har været til en grundig eksamen efter den hårde kritik, som nogle af DJ’s medlemmer har rejst af selskabet. Men til sidst vurderede vi i bestyrelsen, at PFA’s tilbud samlet set var det bedste. Jeg vil dog meget gerne understrege, at vi fra DJ’s side har tænkt meget på de medlemmer, der er stået frem med dårlige oplevelser, mens vi har forhandlet. Og kritikken har haft afgørende betydning for vores krav til den nye aftale,” siger Tine Johansen.  

Mange medlemmer har været underforsikret

Den nye aftale rummer tre nye tiltag, der alle har til formål at sikre DJ’s medlemmer den rigtige dækning og korrekte afgørelser hos PFA.  Der oprettes et såkaldt skadesråd, hvor DJ, Danske Mediers Arbejdsgiverforening, PFA og Aon kan behandle svære sager. PFA vil oprette et særligt team, der skal tage sig af DJ’s medlemmer, og som derfor må forventes at kende aftalen i detaljer og kunne sikre korrekt sagsbehandling. Endelig er rådgivningsfirmaet Aon blevet ”skudt ind” imellem PFA og medlemmerne som en uvildig part, der kan rådgive og vurdere, om medlemmerne har den rigtige dækning. Aon vil i løbet af 2023 tilbyde alle DJ-medlemmer, der er en del af Mediernes Pension, en rådgivningssamtale om pension og gruppeforsikring. 

Og selvom prisen stiger med knap 1900 kroner årligt med den nye aftale, mener Tine Johansen, at de forbedrede dækninger og nye tiltag for at sikre medlemmer ordentlig rådgivning og sagsbehandling gør den nye aftale bedre end den eksisterende og dermed prisen værd. 

”Vi har fået hævet basisdækningerne i gruppeforsikringen væsentligt, og det vil komme mange medlemmer til gode. Vi har kunnet konstatere, at mange medlemmer har været underforsikrede og derfor fået sig en meget kedelig overraskelse, hvis de er kommet til skade eller blevet syge. Jeg synes faktisk, at den nye aftale er så god, at man som DJ-medlem skal overveje at blive en del af ordningen, hvis man ikke er det i dag,” lyder opfordringen fra DJ’s formand. 

PFA vil i løbet af januar sende besked til hvert enkelt medlem af Mediernes Pension via e-Boks med information om, hvad den nye aftale betyder for netop dem.  

Hovedtræk i den nye aftale, der træder i kraft 1. januar 2023. 

  • Basisdækning ved død forhøjes fra 450.000 kr. til 500.000 kr.  

  • Basisdækning ved Visse Kritiske Sygdomme forhøjes fra 100.000 kr. til 150.000 kr.  

  • Basisdækning ved tab af erhvervsevne forhøjes fra 175.000 kr. til 250.000 kr. om året.  

  • Priserne stiger på baggrund af ovenstående fra 4.176 kr. årligt (eller 348 kr. mdl.) til 6.061 kr. årligt (505 kr. mdl.)  

  • Priserne er gældende indtil 1.1.2026 og kan i denne periode kun stige, hvis du køber mere forsikring  

  • Medlemmer, der køber en sundhedsforsikring (Helbredssikring) i PFA, har uden omkostninger deres børn omfattet. Dækningen løber til, barnet fylder 24 år. Herefter er der mulighed for at oprette en Helbredssikring Ung, der dækker til barnets 28. år. 

Tjek dine pensions- og forsikringsforhold på pensionsinfo.dk

Kommentarer