Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Peter Ernstved Rasmussen fra OLFI skal betale erstatning på 50.000 kr.

Til gengæld er han frifundet i injuriesagens andre påstande og bliver frifundet for straf. Peter Ernstved Rasmussen og DJ er skuffede over, at han er dømt for noget, men glæder sig over, at der i øvrigt er sket frifindelse for det meste. Nu skal dommen nærstuderes.

Tirsdag faldt der dom i en sag om injurier rejst af Copenhagen Group A/S, Copenhagen Global og Jeppe Handwerk mod journalist og redaktør på forsvarsmediet OLFI, Peter Ernstved Rasmussen.  

Sagen drejer sig om en række artikler om indkøb i Forsvaret bragt i netmediet OLFI i perioden 2019-2020. Sagsøgerne hævdede, at den samlede omtale og særligt udvalgte passager i de i alt 54 siders artikler var krænkende. De nedlagde påstand om størst mulig straf, dvs. fængsel, betaling af tortgodtgørelse (erstatning) på i alt 200.000 kr., og at udsagn skulle kendes ubeføjet, altså at de var uberettiget.

Byretten frifandt Peter Ernstved Rasmussen for hovedparten af forholdene, og han blev frifundet for påstanden om straf. Men dommeren anså en enkelt passage i artiklerne for krænkende og tilkendte en godtgørelse på samlet 50.000 kr. til de to sagsøgere, der var genstand for denne omtale.

DJ og Peter Ernstved Rasmussen vil nu læse dommen grundigt igennem, inden der tages stilling til en eventuel anke. Modparten har også mulighed for at anke dommen.

Kommentarer