Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Pas ekstra godt på børn og unge i medierne

Børnerådet sætter fokus på børn og unge som mediecases i deres nyligt udgivne undersøgelse ”Hele Danmark sidder og ser med”. Her fortæller en gruppe af unge om deres oplevelse med at være kilde i medierne - og det har ikke altid været positivt. Her kan du få råd til, hvordan du behandler børn og unge som kilder.

DJ’s næstformand Tine Johansen blev i september 2015 kontaktet af Børnerådet, som ville undersøge, hvordan børn og unge oplever at optræde i medierne og på den baggrund komme med anbefalinger på området.

Som Pressenævnets regler for god presseskik beskriver, så skal der tages særlige hensyn til børn, unge og andre, som man ikke kan forvente kan overskue konsekvenserne af at medvirke i en historie i medierne.

Men Børnerådets undersøgelse peger nu på, at ikke alle journalister, producenter og tilrettelæggere er tilstrækkeligt gode til at udvise hensyn over for de unge. Derfor er emnet værd at sætte fokus på, mener Tine Johansen:

”Børns stemmer er vigtige i beskrivelsen af samfundet, men som journalister har vi en forbandet pligt til at passe godt på dem”.

Forberedelse eller dobbeltsvigt

I Børnerådets undersøgelse italesætter gruppen af unge, hvordan ingen af dem oplevede, at producenten eller journalisten fulgte op på, hvordan deres oplevelse med at blive eksponeret i medierne havde været.

”Hvis ikke børnene bliver godt nok forberedt på, hvad det vil sige at blive eksponeret i en sårbar situation, og hvis de ikke bliver godt nok debriefet, kan de føle sig dobbelt-svigtet”, siger Tine Johansen.

Hvis ikke børnene bliver forberedt på, hvad det vil sige at blive eksponeret i en sårbar situation, og hvis de ikke bliver godt nok debriefet, kan de føle sig dobbelt-svigtet.

Tine Johansen, næstformand i DJ

Travlhed eller arbejdspres på redaktionerne må ikke blive en undskyldning for ikke at udvise det særlige hensyn over for børn og unge, mener Tine Johansen, og tilføjer:

”Det kræver, at man tager sig tiden til at forberede børn og unge på det, der kommer, og at man svarer på en masse spørgsmål og bagefter sikrer sig, at de ikke havde en dårlig oplevelse. Det skal der være tid og ressourcer til, når man vil fortælle historier, hvor børn og unge optræder”.

Tjekliste til journalister

Tine Johansens opfattelse er, at der allerede i dag ude på redaktionerne er fokus på, at børn og unge skal nyde en særlig omsorg, når de optræder i medierne. Men hendes forhåbning er, at det med anbefalingerne fra Børnerådet bliver mere konkret, hvordan man skal passe ordentligt på de unge kilder.

”Jeg synes, at det er interessant at læse, hvordan seks børn oplevede eksponeringen, og hvor vigtigt det var for dem at blive ordentligt klædt på”, siger næstformanden. 

Læs hele Børnerådets undersøgelse

Børnerådets anbefalinger

Forberedelse

  • Forbered de medvirkende og forældre i god tid på datoer og tidspunkter for optagelse og interview, samt hvilke emner der skal tales om.
  • Fortæl de medvirkende, at det kan være en god idé at forberede vennerne på, at de fortæller deres historie offentligt.

Under interview og optagelse

  • Fortæl løbende, hvad der skal tales om næste gang, hvis interviewet laves over flere gange.
  • Respekter de unges grænser – undgå at presse de unge til at formulere sig på en bestemt måde for at skabe et bedre produkt.

Følg op på de unges medvirken

  • Vær til rådighed for den unge, hvis han eller hun får behov for hjælp og støtte.
  • Lav en forventningsafstemning med den unge, så der ikke er tvivl om, hvilken kontakt den unge kan forvente. De unge havde ikke et stort behov for kontakt, men efterspurgte klarhed omkring relationen.

Om undersøgelsen

Børnerådet samlede i efteråret 2015 en ekspertgruppe bestående af seks unge, der var mellem 14 og 19 år, da de medvirkede i ekspertgruppen. Fælles for dem er, at de har erfaringer med at være med i dokumentarudsendelser og artikler i nationale medier med navn og ansigt. Her har de fortalt om personlige og negative oplevelser med blandt andet mobning og ensomhed. DJ har siddet med i baggrundsgruppen og været sparringspartner under udarbejdelsen af undersøgelsen.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.