Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Pæn realløns-fremgang til fastansatte DJ-medlemmer

DJ's nyeste lønstatistik viser reallønsfremgang på gennemsnitligt 3,3 %. Det er helt anderledes positive tal oven på nogle år med høj inflation, der sidste år gav realløn-nedgang. Statistikken er indsamlet i efteråret 2023.

DJ's lønstatistik

Siden sidste lønstatistik er forbrugerprisindekset steget med beskedne 0,1 %, og det betyder, at DJ-ansatte i år kan notere en gennemsnitlig reallønsfremgang på hele 3,3 %. Det er glædeligt i betragtning af, at vi sidste år oplevede en markant reallønsnedgang grundet den usædvanlig høje inflation.

Det er lidt forskelligt fra branche til branche, hvor stor reallønsfremgangen har været. Privat virksomhed (kommunikation) har klaret sig bedst med en reallønsfremgang på 3,9 % og også Organisations- og fagblade og Radio, tv og videoproduktion ligger over gennemsnittet med 3,7 % hhv. 3,6 %. Laveste fremgang finder vi på Distriktsblade og lokalaviser med 2,2 %, Net-medier med 2,4 % og endelig offentlig virksomhed (kommunikation) med 2,8 %. Alle øvrige brancher ligger tæt på landsgennemsnittet.

Det fremgår af grafen i lønstatistikken (side 3), at vi sidste år oplevede en voldsom stigning i forbrugerprisindekset, men nu er stigningen tilbage på et mere normalt niveau. Samtidig er udviklingen i den reelle løn for DJ-ansatte den højeste, som vi har set de sidste 10 år, og reallønsfremgangen er derfor historisk høj. Men der skal dog et par år med lige så store reallønsfremgange til, før vi får indhentet tabet fra sidste år.

Sidste år havde DJ-ansatte i København en større reel lønstigning end resten af landet, og sådan forholder det sig igen i år. Lønstigningen i København er 3,8 %, mens den udenfor hovedstadsområdet er 2,9 %. Det er flere år siden, at vi har set en så stor geografisk forskel.

Lønniveauet for kvinder og mænd

I år er kvindernes og mændenes gennemsnitsløn steget lige meget, nemlig 3,0 %. Mændene tjener i gennemsnit fortsat mest, nemlig 46.157 kr. mod kvindernes 44.489 kr. Forskellen mellem kønnenes gennemsnitsløn er således 1.668 kr. Opgør vi forskellen i procent tjener mændene 3,7 % mere end kvinderne, og det er en smule mindre end sidste år (3,8 %). M/K forskellen er ikke faldet meget i år, men det er værd at bemærke, at for bare få år siden lå forskellen mellem 5 og 6 %. Generelt set mindskes løngabet i disse år.

Normalt har kvinderne en lidt større reel lønstigning end mændene, og sådan er det også i år. Kvinderne har oplevet en fremgang på 3,6 % mod mændenes 3,3 %. Så det må konstateres, at det ikke er generelt mindre lønstigninger til kvinder, der er årsag til, at mændene har en højere gennemsnitsløn end kvinderne.

Dyk ned i DJ's lønstatistik 2023 (kæver medlemslogin)

Er du freelancer eller selvstændig? Så skal du selv justere dine priser i takt med prisudviklingen. Sådan fortæller du bedst dine kunder, at du hæver dine priser

Kommentarer