Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Overenskomstforhandlinger 2017 - Hvad, hvornår og hvordan?

Overenskomstforhandlingerne mellem DJ og Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) er netop startet. Få et overblik over, hvad der forhandles om, hvad tidsforløbet er, hvem aktørerne er, og hvad DJ kæmper for.

Overenskomst - Sådan!

Tirsdag, den 6. december mødtes repræsentanter for Dansk Journalistforbund (DJ) og Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) første gang for at forhandle overenskomst.

Overenskomsten regulerer løn- og arbejdsvilkår for cirka 2000 journalister på dagbladsområdet.

Følgende overenskomster er til forhandling:

 • Fællesoverenskomsten
 • Berlingske
 • Ekstra Bladet og Politiken
 • Morgenavisen Jyllands-Posten
 • Kristeligt Dagblad
 • 24timer
 • Dagbladenes Bureau
 • Ritzaus Bureau
 • Uddannelsesaftalen

Parterne har aftalt en lang række møder hos DMA i Skindergade startende den 3. januar .

Forhandlingerne er planlagt til at slutte den 10. februar, men det er kun, hvis der opnås enighed. I modsat fald fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen, indtil der er enighed om et mæglingsforslag eller et sammenbrud. Resultatet sendes til afstemning hos DJ-medlemmerne ansat på de respektive overenskomster.

Hvem er vi?

Det store forhandlingsudvalg, som skal repræsentere de cirka 2000 DJ-medlem ved forhandlingerne består af i alt 40 personer:

DJ’s næstformand, to forhandlingskonsulenter, en kommunikationskonsulent og en faglig assistent fra forbundets faglige afdeling

30 tillidsrepræsentanter

2 repræsentanter for Freelancegruppen

1 repræsentant for Pressefotografforbundet

2 repræsentanter for de journaliststuderendes organisationer under DJStud

Ved forhandlingsbordet i Skindergade sidder DJ’s forhandlingsdelegation over for en række repræsentanter for DMA. DJ har en delegation, der varetager fælles interesser og den samlede forhandling. Undervejs er forhandlingerne dog også splittet op på de enkelte overenskomster, og her vil delegationen være bemandet med tillidsrepræsentanter fra det respektive område.

DJ’s hoveddelegation er:

 • Claus Iwersen, forhandlingschef i DJ
 • Christian Dølpher, faglig konsulent i DJ
 • Steffen Lilmoës, JydskeVestkysten
 • Marianne Fajstrup, Berlingske
 • Maria Dalhoff, Jyllands-Posten
 • Britta Søndergård, Kristeligt Dagblad
 • Sus Falch, formand for FreelanceGruppen,

Læs også DJ's hovedkrav: "Det er det her, vi kommer med - og I kan lige så godt vænne jer til tanken!"

Mellem de forskellige forhandlingsrunder arbejder tillidsrepræsentanterne med at fremskaffe oplysninger, statistik beregninger og opbakning.

Hvem er de?

Danske Mediers Arbejdsgiverforening præsenter sig på deres hjemmeside selv på følgende møde:

DMA er medievirksomhedernes arbejdsgiverforening, der indgår i fællesskabet omkring Dansk Arbejdsgiverforening, og bl.a. forhandler overenskomsterne med alle dagbladenes personalegrupper. DMAs medlemskreds består af næsten alle dagbladene og en række andre medie-, trykkeri- og distributionsselskaber.

På grund af DMA’s nære bånd til Dansk Arbejdsgiverforening har det som observatør altid relevans at skele til de parallelle forhandlinger medlem DA og LO-forbundene for ca. 600.000 ansatte i det privat. DJ er ikke medlem af LO:

På DMAs side ledes forhandlingerne af formanden for DMAs forhandlingsudvalg, chefredaktør Peter Orry Jensen, Jysk-Fynske Medier, og DMAs direktør Thomas Rønnow.

Hvordan er tidsplanen?

Deadline for forhandlingerne er den 10. februar. Frem til dette tidspunkt er der fra den 3.januar i hver uge op til tre-fire hele forhandlingsdage, oftest splittet op på forskellige overenskomster.

Omkring den 30. januar mødes det store forhandlingsudvalg til et statusmøde. Hele udvalget vil også være til stede under de afsluttende forhandlinger den 10. februar.

Hvordan får jeg besked?

I det store forhandlingsudvalg vil vi bestræbe os på at informere de berørte medlemmer og tillidsrepræsentanter hurtigt og præcist. Alle tillidsrepræsentanter på området deltager enten direkte eller er repræsenteret via deres kreds ved forhandlingerne.

Undervejs vil vi på udvalgte tidspunkter sende en opdatering ud om, hvordan forhandlingerne går.

https://journalistforbundet.dk/ansaettelsesvilkar-i-mediebranchen kan du finde alt om forhandlingsforløbet og læse de seneste nyheder fra Skindergade.

Vi beder til gengæld alle medlemmer om at respektere, at ikke alle spørgsmål kan besvares under vejs, mens forhandlingerne står på.

Når forhandlingerne er afsluttet, bliver resultatet forelagt hovedbestyrelsen. Herefter sendes resultatet til urafstemning blandt de af overenskomsterne omfattede medlemmer. For at kunne deltage i afstemningen skal du sikre dig, at DJ har registreret din ansættelse på din nuværende arbejdsplads. Hvis du er i tvivl om registreringen, så send oplysninger om arbejdsplads, privatadresse osv. til DJ på medlemsinfo@journalistforbundet.dk

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.