Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Overenskomst på TV 2-regionerne godkendt

Ved urafstemningen har 81 procent af de afgivne stemmer sat krydset ved ja, mens 18 procent stemte nej og 1 procent var blanke stemmer. Stemmeprocenten blandt de knap 400 ansatte i TV 2-regionerne var på 57 procent.

”Forhandlingsdelegationen glæder sig naturligvis over det klare ja, men har også noteret sig, at stemmedeltagelsen er lavere end sædvanlig. Nej-andelen er også større end ved de sidste par forhandlinger. Det skyldes formenligt, at vi har ændret i selve indholdet af overenskomsten, og at der har været høje forventninger til økonomien”, siger forhandlingsleder Christian Dølpher.

Den samlede økonomiske ramme er på 4 procent, fordelt med 1,4 procent det første år, 1,4 procent i det andet år - og de resterende 1,2 procent i det tredje år. Det sker via stigninger på det personlige tillæg, forbedringer af genetillæg og forbedringer på pensionen.

Derudover indeholder aftalen en afskaffelse af pensionsloftet for nyansatte, som fremover får beregnet pensionsbidrag af deres fulde løn. Arbejdsgiverbidraget er 10 procent og medarbejderbidraget er 5 procent, mens det for allerede ansatte er 11, 4 procent af pensionsloftet. Til gengæld er det aftalt, at afspadseringssatsen er 1:1,5 for nyansatte. Den er 1:2 for de nuværende ansatte.

Aftalen indeholder også en beslutning om, at man fremover kan blive ansat på deltid fra begyndelsen af sin ansættelse. Tidligere har det kun været muligt at blive ansat på fuldtid, for derefter at lave aftale om nedsat tid.

"Det skal også nævnes, at 'medmødre' sidestilles med en mandlig medarbejder i forhold til fædre- og forældreorlov. Og at reglerne for indgåelse af senioraftaler er ændret markant som følge af, at den pligtige afgangsalder er fjernet ved lov", siger Christian Dølpher.

Endelig er det aftalt, at journalistpraktikanter og FTP følger det øvrige journalistpraktikant-område. 

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.