Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Overenskomst på det statslige område på plads

DJ’s forhandlere på det statslige område indgik i dag et forlig om ny 3-årig overenskomst med Finansministeriet ved Moderniseringsstyrelsen.

Dermed er den sidste af de tre offentlige DJ-overenskomster faldet på plads – knap et døgn inden starten på den varslede strejke. Alle strejkevarsler er nu udsat til den 18. juni og afventer resultatet af urafstemningerne, som DJ’s hovedbestyrelse forventes at sætte i gang den 1. juni.

Den nye overenskomst med Moderniseringsstyrelsen er på økonomi og flere andre punkter indgået på samme vilkår som fornyelsen af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Aftalen med Moderniseringsstyrelsen indeholder i hovedtræk følgende punkter:

  • Generelle lønstigninger og reguleringer i perioden på i alt 7,57% - ligesom for CFU-området
  • Udover ovenstående en stigning på journalistoverenskomsten syv basisløntrin svarende til 1.200 kr./år
  • Omfattes af aftalen om tjenestefri af familiemæssige årsager, som bl.a. giver fri med løn ved pasning af døende i eget hjem, hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år mv., samt de nye forbedringer som er aftalt ved OK18 ved CFU-bordet, om bl.a. hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år og pasning af nærtstående i hjemmet med nedsat funktionsevne
  • En tilpasning af aftalen om individuelt aftalt højere arbejdstid, hvor tillidsrepræsentanten ikke længere behøver at give lokal tilladelse til at ordningen generelt kan bringes i anvendelse på den enkelte arbejdsplads
  • En præcisering af valgfriheden mellem Danica Pension og PFA-pension for indbetalingen af pension.

Den endelige aftale blev forhandlet på plads af forhandlingskonsulent Jacob Plenaa Thorngreen og tillidsrepræsentant Karen Løth Sass fra DMJX, som til sammen udgør halvdelen af DJ’s delegation, der gennem hele forløbet også har bestået af, juridisk konsulent Henrik Rønne samt tillidsrepræsentant Martin Sun Larsen.

Resultatet bliver sendt til urafstemning blandt de berørte medlemmer den 1. juni, efter DJ’s hovedbestyrelse har drøftet aftalens indhold.

Få et indblik i aftalen på det kommunale område

Få et indblik i aftalen for regionerne

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.