Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Opsagt medlem: ”Jeg vidste, at DJ ville gøre alt, hvad de kunne for mig og mine rettigheder"

"Uanset omstændighederne, er en fyring en ubehagelig oplevelse, så jeg var meget lettet over ikke at stå alene med det videre forløb.” Det fortæller et opsagt medlem, der har modtaget juridisk hjælp og trivselssamtaler i forbindelse med en ubegrundet fyring. Læs hendes historie her.

opsagt

Jakob Carlsen

Katrine blev i 2019 fastansat som marketingskoordinator i detailbranchen. Hun er autodidakt indenfor digital kommunikation, og har tidligere bl.a. haft en stilling som webredaktør i mediebranchen.

Kort tid efter hun startede i jobbet, kom hun med egne ord skævt ind på sin leder.

”Det forfølger mig i hele ansættelsen. Jeg har ingen tillid til hende og er nervøs for, hvad hun kan finde på at sige til de andre ledere bag min ryg.”

Katrine forklarer, at hun generelt føler sig forkert placeret i virksomheden, der kører efter en meget hierarkisk ledelsesstil.

”Jeg er vant til fra andre arbejdspladser, at det er en god ting, hvis du kan arbejde selvstændigt – i stedet for at bruge andres tid på at få opgaver løst, du sagtens selv kan løbe med. Men sådan var det ikke her, og jeg fornemmede hurtigt, at jeg bare skulle gå til venstre, hvis der blev sagt venstre. Uden at stille alt for mange spørgsmål til det”, fortæller hun.

Den hierarkiske ledelsesstil, hvor du kun har en bestemt kasse at operere indenfor, og ikke bliver lyttet til, hvis du kommer med ideer eller forslag, der falder udenfor den, kryber langsomt ind under huden på hende.

”Det er svært at forklare, hvad der sker med dig, når du ikke føler dig hørt og respekteret. Jeg fik kritik nogle gange for at have gået videre med en opgave selv, fremfor at involvere andre i det, og det gav mig en mindreværdsfølelse. Jeg er på tidligere arbejdspladser blevet rost for, at de bare kunne give mig en opgave, og så løb jeg med den. Men det skulle jeg absolut ikke gøre her, jeg skulle involvere både team og leder, inden jeg overhovedet undersøgte, om der var belæg for den idé, jeg havde fået.”

Hendes arbejdsdage blev langt henad vejen reddet af et godt samarbejde med en ny kollega.

”Vi svingede bare, kunne grine sammen, og hun gjorde det nemmere for mig at se bort fra de lidt mere kedelige ting ved at være der. Alting bliver bare nemmere, hvis du på din arbejdsplads har en fortrolig som ved, hvad du kæmper med indimellem."

Opsagt uden begrundelse

Mandag den 28. september ligger der en mødeindkaldelse fra direktøren for Katrines afdeling, hvor hun vil informere om nogle ændringer i afdelingen.

”Her når jeg at tænke, at nu sker der en større ændring, hvor jeg måske ikke er involveret.”

Men hun når ikke at tænke tanken til ende, før der kort tid efter kommer en ny mødeindkaldelse, kun til hende, hvor hun kort efter skal til møde med både marketingschef og direktør.

”Der vidste jeg godt, at jeg ville blive fyret, og jeg når at sige det til mine to fortrolige på kontoret. Og ganske rigtigt, jeg kommer derop, en fyr fra HR har sat sig ved bordet ved siden af marketingschefen, der med foldede hænder og uden skyggen af empati kigger på mig og siger: Ja, det her er så din opsigelsessamtale.”

Hun fik ved den samtale ingen begrundelse for opsigelsen, selvom hun pressede på, og hun har stadig ikke fået den.

”Jeg har aldrig været konfliktsky, så jeg gik hårdt til den, indtil fyren fra HR bryder ind og siger: ’Vi kommer ikke videre her.’ Der gik det op for mig, at jeg nok aldrig ville få en saglig begrundelse for opsigelsen.”

"Det er meget svært at forklare, hvad der sker med dig, når du ikke føler dig hørt og respekteret."

DJ går ind i sagen

Katrine bliver afvist i sit ønske om at blive fritstillet, og hun henvender sig til DJ. Efter samtaler med en juridisk konsulent om selve opsigelsen, og derefter en trivselskonsulent om, hvordan hun havde det, kan hun mærke, at hun ikke skal tilbage til virksomheden.

”Det var en kæmpe lettelse at snakke med DJ. Jeg var så fokuseret på, at få den her årsag til fyringen, men den ville jeg aldrig få. Hvis de havde haft en god grund, så havde jeg fået den. Jeg passede simpelthen bare ikke ind i den ledelsesstil, som de kører efter.”

Hun har følt sig fuldt ud bakket op af DJ.

”Jeg vidste, at DJ ville gøre alt, hvad de kunne for mig og mine rettigheder. De bakkede fuldstændig op."

Efter de første par samtaler tog DJ over på sagen og den videre kontakt til virksomheden. Også informationen om, at hun var sygemeldt i foreløbigt en måned.

”Det var ret betryggende at vide, at DJ stod for kontakten til min tidligere arbejdsgiver - også i forhold til en eventuel lægeerklæring i forbindelse med min sygemelding”, siger hun og fortsætter:

”I den situation, jeg befandt mig, vil du helst blot holdes orienteret om korrespondancen, men ikke selv skulle stå for den. Uanset omstændighederne, er en fyring en ubehagelig oplevelse, så jeg var meget lettet over ikke at stå alene med det videre forløb.”

Katrine blev med DJ’s hjælp fritstillet og fik en måneds løn i kompensation for ubegrundet opsigelse. Hun har været i løbende kontakt med en arbejdslivskonsulent fra DJ, der vejleder og rådgiver hende i forbindelse med et videre jobforløb.

(Katrine er ikke medlemmets rigtige navn, men hendes navn er DJ bekendt.)

Kommentarer