Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Omfattende hjælpepakke til selvstændige, freelancere, ledige, syge og studerende

Regeringen har fremlagt sit udspil til en hjælpepakke for freelancere og selvstændige. Og allerede torsdag den 19. marts har et enigt Folketing lavet en aftale om indholdet af pakken, som også indeholder gode nyheder for ledige, syge og studerende. DJ gennemgår de væsentligste punkter i pakken her.

freelancere og selvstændige

Jens Panduro Hjælpepakken rammer en stor del af DJ's medlemmer. Fx. Freelancefællesskabet Sibirien på billedet her.

Stil spørgsmål til DJ

Mandag den 23. marts kan du via et digitalt møde få mulighed for at stille formand Tine Johansen, politisk konsulent Hans Jørgen Dybro og faglig rådgiver Stine Daugaard alle dine spørgsmål relateret til coronakrisen og hjælpepakken. Det er fra 12.00-13.00.

Tilmeld dig digitalt møde

Regeringen og et samlet Folketing blev torsdag enig om en hjælpepakke for mange af de grupper, som er allermest udsat for konsekvenserne af corona-krisen, herunder ikke mindst ledige, syge, selvstændige og freelancere.

Herunder kan du læse en gennemgang af hjælpepakkens indhold. Pakken er usædvanlig omfattende, både indholdsmæssig og økonomisk. Den indeholder en række klare elementer, som vil være en stor hjælp for mange af DJ’s medlemmer.

Aftalen indeholder desværre også nogle punkter, hvor det er uklart, hvordan aftalen skal fortolkes og udmøntes i praksis. DJ arbejder fortsat på at påvirke indholdet af hjælpepakken på disse områder. Og vi vil naturligvis opdatere informationen til medlemmerne, når disse punkter er faldet bedre på plads.

Det forventes, at loven om hjælpepakken bliver vedtaget og kan træde i kraft den 27. marts.
Det er endnu ikke på plads, hvornår man kan begynde at søge om kompensationerne.

Selvstændige

En meget stor del af regeringens og Folketingets hjælpepakke omhandler en midlertidig kompensationsordning til selvstændige og freelancere.

For selvstændige dækker ordningen, hvis man på grund af corona-krisen forventer at få et omsætningstab på minimum 30 procent.
Det er en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.

Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte, og virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020. 

Aftalen betyder, at man kan få en kompensation på 75 procent af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.
Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned.
Hvis man har en medarbejdende ægtefælle gælder der en særlig bestemmelse. Kompensationen er skattepligtig.

Denne midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra den 9. marts til den 9. juni 2020.  

Man skal dokumentere det forventede omsætningstab med en tro- og loverklæring. Man skal desuden begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af corona-krisen.

Efterfølgende skal man dokumentere et omsætningstab på over 30 procent for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.  

Hvis ikke man har et årsregnskab, skal man opgøre tabet på baggrund af moms­registreringerne til SKAT.

Hvis virksomheden har eksisteret i mindre end 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre sit omsætningsfald, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensa­tionen med renter tilbagebetales. Kompensationen med renter skal desuden tilbagebetales, hvis den selvstændiges personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 800.000 kr.

Vi forventer, at man skal søge om kompensationen på virksomhedsguiden.dk.

Men dette har man fra myndighedernes side ikke fastlagt endnu.
Vi informerer dig, når vi får yderligere oplysninger om dette.

Freelancere

Den midlertidige kompensationsordning kommer også til at dække freelancere og selvstændige uden CVR-nr. Freelanceren kan få dækket 75 procent af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

I udgangspunktet dækker ordningen altså ikke A-indkomsttab. DJ er i kontakt med lovgiverne for at få hjælpepakken forbedret på dette punkt.

Freelanceren skal på tro- og love anføre et forventet indkomsttab for perioden den 9. marts til den 9. juni på mindst 30 procent som konsekvens af corona-krisen.  

Ordningen dækker freelancere med en B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. om måneden i gennemsnit. Der bliver arbejdet på en model for de freelancere, der ikke har haft B-indkomst i 2019.

Det er et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. 

Vi forventer, at man skal søge om kompensationen på virksomhedsguiden.dk.

Men dette har man fra myndighedernes side ikke fastlagt endnu.
Vi informerer dig, når vi får yderligere oplysninger om dette.

Ledige

Aftalen slår fast, at perioden fra og med den 9. marts til og med den 9. juni ikke skal medtælles i den lediges dagpengeanciennitet. Det er en forudsætning, at man er medlem af a-kassen i denne periode.

Da aftalen om hjælpepakken blev lavet i sidste uge, var det uklart, om denne mulighed også omfatter supplerende dagpenge. I det lovforslag, der nu er fremsat, er det slået fast, at supplerende dagpenge også vil blive omfattet.

Og særligt for personer, der i perioden fra den 9. marts har opbrugt deres dagpengeret og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse: Aftalen giver mulighed for, at man kan genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil den 9. juni.
Det er en forudsætning, at man genindmelder sig i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020, og at man efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.   

Sygedagpenge

Aftalen tager også hensyn til, at det i øjeblikket kan være vanskeligt for sygedagpengemodtagere at få sat gang i opfølgningen på deres sygeperiode mv.

Personer, der i perioden fra og med den 9. marts til og med den 9. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, dvs. når revurderingstidspunktet og ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler, vil få forlænget retten til sygedagpenge i 3 måneder.

Dette gælder også, hvis sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og vedkommende ikke kan forlænges på sygedagpenge, men overgår til jobafklaring med ressourceforløbsydelse.

Dette tiltag skal sikre, at der ikke i perioden vil være personer, der på revurderingstidspunktet overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. 

Det er blandt andet en forudsætning, at vedkommende var sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

Elever og studerende

Mange unge oplever i øjeblikket at miste deres studenterjob og dermed dele af deres indkomst. Derfor indeholder hjælpepakken indeholder også nogle øgede lånemuligheder for elever og studerende.

Studerende og elever på ungdomsuddannelser får ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende muligheder for stipendie- og SU-lån.

Det svarer til, at der kan optages 2 måneders ekstra SU-lån pr. måned.

Denne ret vil som udgangspunkt gælde for marts og april, men man åbner mulighed for at forlænge den, hvis man vurderer, at situationen kræver det.
Fra regeringens side lover man, at de digitale ansøgningssystemer vil være klar til at modtage ansøgningerne om disse lån snarest muligt.

Opdateret den 25. marts kl 11.00

Læs flere artikler om, hvad DJ kan hjælpe med i forbindelse med corona

Kommentarer

Joshua Gross

fre, 03/20/2020 - 14:15

? Tak fordi I går på arbejde og holder os opdateret igennem krisen. Vh Joshua Gross ?

Vi har opstartet en firma og fået kunder. Vi har ikke nået at få CVR nr endnu.Det er en rengøringsfirma. Vi har mistet alle kunder og kan ikke starte op. Får vi nogen kompensation eller er det umuligt?

Shahin

fre, 03/20/2020 - 15:03

Tusind tak for jeres arbejde. Det er stærkt!
Er der nogen der kan gennemskue, hvad det betyder for folk der har en omsætning på mindre end 15.000 om måneden men har CVR?

Anonym

søn, 03/22/2020 - 11:11

Der skal hurtigst muligt findes en ordning for freelancere med A skat. Desuden gælder hjælpepakken ikke for freelancere på A-skat ansat i det offentlige. Det må betyde at freelancere som arbejder på DR og TV 2 står i en vanskelig situation.

Björn Lundgren

ons, 03/25/2020 - 13:19

Hej DJ

Ang. Hjælpepakke/Coronakompensation til Freelancere:

Jeg er 'freelancer' med B-indkomst, uden cvr.reg.nr.

Jeg vil høre,
hvem administrerer sagsgangen i kompensationsordningen?
hvordan er proceduren i ansøgning om kompensation?
hvem udbetaler kompensationen?

M.v.h. Björn

Malek Rosholm Ben Attaia

man, 03/30/2020 - 08:12

Jeg blev lige glad da jeg troede at man som ledig havde fået en hjælpepakke men den er jo til grin den hjælper på ingen måde de 100.000 der efterhånden er blevet ledig som ofre for regeringens nedlukkening af samfundet men der imod kun de snyltee vis 2 årig dagpenge periode udløber og ærlig talt de havde jo nok ikke fundet job alligevel nu medmindre de bare går og venter på at deres 2 årig "ferie" er slut så ingen hjælp til de ny ledige der er tvunget fra job men en kæmpe håndsrækning til dem der alligevel ikke havde i sinde at lette sin popo flot nytteløs hjælpepakke ?????