Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Om folketingsvalg og ferie/frihed

Må arbejdsgiver flytte eller aflyse ferie hvis der fx skulle blive udskrevet valg? DJ gennemgår reglerne for ferie frihed i ferieloven.

”Hvad sker der med min ferie, hvis der bliver udskrevet Folketingsvalg i den periode, hvor jeg skal afvikle den?”

Det spørgsmål bliver sikkert stillet på mange mediearbejdspladser, kommunikationsbureauer, interesseorganisationer og politiske partier her det tidlige efterår 2022. Og hvad skal man så svare som tillidsrepræsentant?

Ferieloven er ret klar i sit regelsæt, når det drejer sig om aflysning af ferie.

-Arbejdsgiver kan ikke under nogen omstændigheder afbryde allerede påbegyndt ferie.

-Allerede fastsat (men ikke påbegyndt) ferie, kan kun aflyses, hvis: ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn (gør) det nødvendigt.” (FL § 9, stk. 3).

Det er DJ´s overordnede synspunkt, at et Folketingsvalg ikke kan kaldes et ”væsentligt, upåregneligt driftsmæssigt hensyn”, hvorfor allerede fastsat ferie ikke kan aflyses, hvis der udskrives valg.

Det er ligeledes sådan, at en lønmodtager har ret til at holde sin ferie inden for Ferieåret, der går fra 1. september i et givent år til 31. december det efterfølgende år. En arbejdsgiver kan derfor ikke tvinge den ansatte til at afstå fra at holde sin ferie og i stedet overføre dagene til næste ferieår.

De fleste arbejdsgivere vil normalt sikre sig mod en situation, hvor medarbejderne (og i særlig grad nøglemedarbejdere) på grund af ferieafvikling ikke kan møde på arbejde i valgkampsperioden. For eksempel ved at afvise ferieønsker, der kan komme til at karambolere med et valg.

I år har det vel stået de fleste arbejdsgivere klart siden juni måned, at valget efter al sandsynlighed ville blive udskrevet senest omkring Folketingets åbning den 4. oktober. Så hvis kolleger har fået bevilget efterårsferie (om det så er placeret i uge 42 eller ugerne lige deromkring) efter de radikales ultimatum, så har arbejdsgiver været klar over, at der var en risiko for, at det ville karambolere med valgkampen, og så er det uberegnelige element fra Ferielovsreglen ikke til stede. Og selv hvis ferien er bevilget inden juni måned, så er det næppe sådan, at Ferielovens krav om ”et væsentlig driftsmæssigt hensyn” gør sig gældende, bare fordi en enkelt medarbejder ikke er tilstede i en uge.

TR skal med, hvis du selv vælger at aflyse ferie

Nu er det jo selvfølgelig nok sådan, at rigtige mange mediearbejdere gerne vil være på arbejde under en Folketingsvalgkamp og derfor erklærer sig villige til at droppe deres ferie, uanset at arbejdsgiver ikke har mulighed for at beordre dem til at gøre det.

Men man skal være opmærksom på, at hvis en planlagt ferie bliver aflyst, og man allerede har haft udgifter til eksempelvis flyrejser eller leje af feriehus, så er det, i de tilfælde hvor arbejdsgiver har ret til at aflyse ferien, sådan, at det kun er medarbejderens egne udgifter, der bliver refunderet og altså ikke en eventuel ægtefælles eller børns.

Derfor er det en god ide, at du som tillidsrepræsentant kommer ind over aftaler om aflysning af ferie, og sikrer dig, at alle kollegaens og familiens udgifter bliver refunderet, ligesom det skal efterprøves om arbejdsgiver viser sig villig til at lave en aftale om yderligere økonomisk kompensation til medarbejdere, der går med til aflyse/flytte deres ferie.

I en del overenskomster findes der også feriefridage. Det er DJ´s opfattelse, at de bør ses og behandles som ovenstående, men der kan godt være arbejdspladsbetingede forskelle, så hvis det bliver et diskussionspunkt, bør du kontakte DJ´s forhandlingsafdeling.

Afspadsering og andre former for aftalt frihed er som hovedregel meget dårlig beskyttet, så dem kan arbejdsgiveren aflyse med meget kort varsel. Så helt generelt er det en risikofyldt affære, hvis man køber en rejse til fridage, hvor man kun er på afspadsering.

Kommentarer