Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nye muligheder for tekst- og datamining på hjemmesider påvirker ophavsretten og værdien af dine værker

Medlemmer af DJ med deres egne, professionelle hjemmesider, herunder blogs og mindre medier, bør være opmærksomme på den seneste ændring til ophavsretsloven. Fra den 7. juni 2023 er det blevet muligt at høste tekst, fotos og data fra hjemmesider, der ikke aktivt har modsat sig.

Danmark har netop implementeret et direktiv fra EU, som medfører en række lovændringer på ophavsretsområdet. En af disse ændringer er en bestemmelse, der indebærer, at ophavsmænd til værker som udgangspunkt ikke kan modsætte sig, at deres værker bliver udnyttet til såkaldt tekst- og datamining. Tekst- og datamining kan blandt andet anvendes til forskning og træning af AI og er i loven defineret som ”enhver automatiseret, analytisk fremgangsmåde, der har til formål at analysere tekst og data i digital form med henblik på at generere oplysninger, herunder mønstre, tendenser og korrelationer.”

Rettighedshaverne kan dog frabede sig kommerciel tekst- og datamining, hvis det bliver gjort ”på en maskinlæsbar måde, herunder i metadata og i vilkår og betingelser for brug af et websted eller en tjeneste”. I så fald kan tekst- og datamining af den pågældende hjemmeside kun lovligt ske efter aftale med – og evt. betaling til – rettighedshaverne. Og særligt i forhold til træning og udvikling af AI kan adgangen til tekst- og datamining potentielt have en økonomisk værdi, som ophavsmænd til tekst, foto og data kun kan få del i, hvis de på forhånd har taget et skriftligt forbehold for tekst- og dataminig.

DJ anbefaler derfor, at DJ’s medlemmer – som har deres egne blogs, medier eller andre former for hjemmesider – overvejer, om de skal indsætte et forbehold mod tekst- og datamining.

DJ foreslår følgende forbehold:

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. [Udgiverens navn] forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.”

Det er det samme forbehold, som Danske Medier har anbefalet sine medlemsvirksomheder at benytte.

Forbeholdet bør indsættes et sted på hjemmesiden, hvor der i øvrigt er samlet vilkår eller formelle oplysninger om hjemmesiden.

Sammen med lovændringen omkring tekst- og datamining fulgte også flere andre ændringer til ophavsretsloven. DJ vil hen over de næste måneder orientere om de mest markante af disse.

Kommentarer