Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ny sommerpakke skal hjælpe freelancere og selvstændige igennem udfasning af de generelle hjælpepakker

Regeringen og et bredt flertal på Christiansborg er blevet enige om rammerne for en sommer-hjælpeplan, der skal gøre det muligt at udfase de eksisterende hjælpepakker. Præcis hvordan DJ’s medlemmer får gavn af sommerpakken er stadig uklart. DJ holder skarpt øje med udmeldingerne.

De generelle hjælpepakker er staidg åbne for ansøgninger.

Læs DJ's guide til hjælpepakker for at bliv klædt på til at søge støtte

I løbet af det seneste års tid har det været muligt for selvstændige, freelancere, ledige, studerende og andre, der er blevet ramt af følgerne af coronakrisen at søge kompensation for tabt indtjening igennem regeringens hjælpepakker. Disse hjælpepakker er flere gange blevet forlænget i takt med, at nedlukningen af samfundet er fortsat, men nu står de til at blive udfaset i løbet af sommeren. I stedet er der sat 1,65 mia. kr. af til at gøre udfasningen mere lempelig for de hårdest ramte erhverv som turismen, oplevelsesindustrien og kulturen.

Aftalen om en sommerpakke er udelukkende aftalt som en rammeaftale. Det vil sige at det ikke er fastlagt, præcis hvem og hvordan, der kan søges om støtte og kompensation, det er udelukkende de overordnede rammer, der er aftalt. Heriblandt økonomi og overordnede områder.

Rammeaftalen indeholder bl.a.:

  • En ramme til turismeerhvervet på 295 mio. kr.
  • En ramme på 400 mio. kr. til særligt udsatte sektorer.
  • En ramme til eksportinitiativer på 155 mio. kr. i 2021 og 75 mio. kr. årligt i 2022-2023.
  • En ramme til sårbare, mennesker med handicap, børn, unge og ældres trivsel på 165 mio. kr.
  • En ramme på 110 mio. kr. til billigere indenrigstransport i sommerperioden.
  • En ramme på 330 mio. kr. til tiltag målrettet kulturområdet.

Hvilke af disse overordnede punkter, der berører ramte DJ-medlemmer, fx freelancere og selvstændige, er endnu ikke afklaret. Det er dog fastlagt, at den nye pakke kommer til at dække perioden fra 1. juli til 30. september, at man skal have haft en omsætningsnedgang/tab på minimum 45 %, og at selvstændige vil kunne få udbetalt op til max. 33.000 kr., hvis man har ansatte, og op til 30.000 kr., hvis man ikke har.

Der bliver desuden lagt op til at selvstændige vil få udvidede muligheder for at modtage dagpenge.

Læs hele rammeaftalen

DJ har dedikeret to jurister til at rådgive medlemmer om hjælpepakkerne, og de vil naturligvis følge nøje med i udmeldingerne fra Christiansborg og Erhvervsministeriet og opdatere hjemmesiden hurtigst muligt. De vil ikke kunne svare yderligere om sommerhjælpepakken, men er naturligvis klar til at rådgive om de stadigt gældende generelle hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen.

Kommentarer